2019102 Av Groepsfoto Web Low 11 lowres200

Aanvullende financiering

‘Ondernemerschap, aanvullende financieringsvormen en professionalisering in de cultuursector stimuleren’. Zo luidt één van de tien strategische doelstellingen voor het beleidsdomein Cultuur voor de regeerperiode 2014-2019. Bevoegd minister Sven Gatz pakte al in 2016 uit met het zogenaamde ‘Witboek Aanvullende financiering’. Onlangs, in juli 2017, stelde hij met een conceptnota een langetermijnvisie voor op aanvullende financiering en ondernemerschap in de cultuursector.

Een aanvulling voor de klassieke subsidie?

De conceptnota vermeldt duidelijk dat "aanvullende financieringsvormen geen alternatief vormen voor het klassieke subsidiesysteem. Integendeel, subsidies blijven noodzakelijk ter ondersteuning van de culturele corebusiness van de culturele organisaties en voor innovatie, talentontwikkeling, experiment en participatie. Het beleid van de Vlaamse overheid inzake aanvullende financiering en cultureel ondernemerschap omvat vier speerpunten:
  • een ‘Cultuurbank’ (werktitel)
  • een optimaal fiscaal beleid
  • een Cultuurloket
  • een beleid m.b.t. cross-sectorale samenwerking.
Wil je jezelf verdiepen in de nota aanvullende financiering? Met een muisklik kan je hem hieronder downloaden.

Meer weten over deze conceptnota?

Neem contact op met Kristien, zij helpt je graag verder!

Kristien Vermeersch