energie

Duurzaamheidsmaatregelen voor de sector: mogelijkheden en kanttekeningen

Organisaties uit de sectoren Cultuur en Jeugd kunnen gebruik maken van enkele duurzaamheidsmaatregelen, ondersteund door het Vlaamse beleidsniveau. Concreet gaat het om het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur door investeringssubsidies enerzijds en een nieuwe energielening anderzijds. Bij beide maatregelen geven we een woordje uitleg. Dat er bij deze maatregelen overigens wel wat kanttekeningen te maken zijn, bleek onlangs uit een zitting van de Commissie Cultuur. Tinne Rombouts (CD&V) en Miranda Van Eetvelde (N-VA) stelden enkele kritische vragen.

Kandidaatstelling Prijs Armoede Uitsluiten 2018: deadline 1 mei 

Op 23 juni 2018 maakt Welzijnszorg de laureaat van de Prijs Armoede Uitsluiten 2018 bekend. Zet jouw organisatie zijn schouders onder een lokaal armoedebeleid? Stel je dan kandidaat voor de Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg.  Je nominatie moet ten laatste op 1 mei 2018 ingediend worden.

Jonge vrouwen verenigen zich in succesvolle Best Pittig-groepen: kaap van 1.000 leden overschreden

Het verenigingsleven niets voor jonge mensen? Ja, daaaag. Dat is buiten Best Pittig gerekend. Als gevolg van de toenemende vergrijzing waarmee veel verenigingen in Vlaanderen te kampen hebben, startte Markant vzw enkele jaren geleden met aparte groepen voor jonge vrouwen, voornamelijk twintigers en dertigers. Mondjesmaat, want het viel af te wachten of daar een reële behoefte voor bestond. De naam Best Pittig (gesigneerd ‘by Markant’) werd door de jonge vrouwen zélf gekozen; het logo – een vurig  rood chilipepertje – zette meteen de toon.

Vrede vzw organiseert Het Grote Defensiedebat

Op 11 mei vindt het Grote Defensiedebat plaats. Het onderwerp was brandend actueel de laatste weken. Zijn de nieuwe gevechtsvliegtuigen wel écht nodig? Kunnen ze langer in dienst blijven? Heeft de legertop informatie achter gehouden?  Moeten we meer investeren in defensie - inclusief de vervanging van de F-16 door de nieuwe F-35? Of moeten we in de 21ste eeuw voluit gaan voor diplomatie, overleg en samenwerking, vanuit sterke multilaterale instellingen en vanuit het besef dat oorlog geen optie meer is gezien de vernietigingskracht van onze moderne wapens. Of zijn we genoodzaakt ons met meer wapens te weer te stellen tegen Rusland en de opkomende macht China?

CultuurContentement publiceert regiorapporten

Na de presentatie van de algemene bevindingen over de cultuurbeleving van burgers in Vlaanderen en de unieke gemeenterapporten, komt CultuurContentement nu ook met regiorapporten. Onder meer voor de Vormingplus-regio's zijn er rapporten opgemaakt. Elke gemeente komt nu dus ook aan bod op een kleinere schaal.