energie

Slotcongres Slim Gedeeld over het delen van schoolinfrastructuur

Op 12 juni 2018 organiseerde ‘de Verenigde verenigingen’ samen met het departement Onderwijs, AGION , het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de VVSG een congres over het delen van schoolinfrastructuur met onder andere verenigingen en lokale besturen. Het congres vormde het sluitstuk van een traject dat bovenstaande partners de afgelopen twee jaar liepen. 

Stel je kandidaat voor de expertopleiding Cultuur in de Spiegel 2018 - 2019

Op 14 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering het actieplan ‘Samen voor meer en beter’ van ministers Crevits (onderwijs) en Gatz (Cultuur) goed. Het actieplan volgt de aanbevelingen van de klankbordgroep Cultuur in de Spiegel. De opleiding expert 'Cultuur in de Spiegel' maakt deel uit van de ambitie om samen meer en betere cultuureducatie te realiseren. Het actieplan beoogt met deze opleiding, de verdere uitrol van het onderzoek Cultuur in de Spiegel in Vlaanderen.

Uitreiking Prijs Armoede Uitsluiten 2018

In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, met in het achterhoofd de vernieuwingen bij OCMW's en in het Lokaal Sociaal Beleid, willen Welzijnszorg het belang van een lokaal armoedebeleid benadrukken. Tientallen organisaties en groepen in Vlaanderen en Brussel engageren zich, mét mensen in armoede, in het lokale beleid en werken zo aan een betere toekomst voor iedereen.

Schrijf je in voor Wascabi

Binnenkort bij jou in de bioscoop!

Wie gaat er nu op een zomerdag in een filmzaal zitten? Dat doe je alleen maar als er een voorstelling is die je absoluut niet wil missen. Wel, dat is helemaal het geval op 31 augustus 2018! Die datum doet intussen een luide bel rinkelen bij iedereen die van dichtbij en veraf betrokken is bij het sociaal-cultureel werk. Tijd voor Wascabi! Hét jaarlijkse startschot voor een nieuw werkjaar, hét moment om te – durven we het woord nog gebruiken? – netwerken

GDPR: opgelet met oplichters!

Op 25 mei trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking, ook wel bekend als de Engelstalige afkorting GDPR. Tal van organisaties, ook sociaal-culturele, troffen de nodige voorbereidingen om zich in regel te stellen. Vanzelfsprekend roept deze nieuwe regelgeving heel wat vragen op. Malafide bedrijven lijken hier nu van te willen profiteren.