Ellen De Boeck

Directeur

Dit is Ellen. Zij is sinds kort co-directeur van De Federatie. Samen met co-directeur Dirk Verbist geeft ze leiding aan ons deskundige team. 

Ellen verdiende haar sporen in het jeugdwerk. Bij de Ambrassade, het bureau voor jonge zaken, coördineerde ze o.a. alles wat met financieel beleid en huisvesting te maken heeft en stuurde ze het administratief team aan. Ze was er ook coördinator van het jongereninformatiemerk WAT WAT.

Die lijn trekt ze nu door in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Bij De Federatie zal ze mee ons team aansturen, haar schouders zetten onder de communicatielijnen en onze evenementen en meewerken aan de verruimingsbeweging die we hebben ingezet (Brussel en initiatieven van burgers, al dan niet op bovenlokaal niveau).


20191026 Ellen Challenge Orry Van De Wauwer Web Low

Ellen De Boeck

Email: Ellen@defederatie.org Telefoon: 0474 62 95 63