Onze visie en plannen

Wil je meer weten over wat ons drijft? Onze missie, onze plannen?  Dan ben je hier aan het goede adres.

Facebook


De leden aan het stuur

De Federatie sociaal-cultureel werk is een ledenorganisatie. Alle sociaal-culturele organisaties die een werking hebben die verder reikt dan de gemeentegrenzen, kunnen zich aansluiten. Samen met hen werken we aan meer ruimte voor vrijwilligerswerk, burgerschap, leren en maatschappelijk bewegen. We doen dat niet zomaar: al onze plannen schrijven we met onze missie in gedachten.  En de leden: zij zitten aan de stuurknuppel.

Wat we belangrijk vinden?

Noem een overtuiging, mening of invalshoek en je vindt ze terug in De Federatie. Mooi, niet? Actief pluralisme noemen we dat. We kijken elkaar recht in de ogen, willen begrijpen wat de ander belangrijk vindt en proberen er een gemeenschappelijk belang in te vinden. De Federatie heeft geen andere focus dan die van haar leden. Wij zijn van hen. Daarom is een persoonlijke band zo belangrijk. Waar zijn ze mee bezig? Waar liggen ze wakker van? We willen en moeten dit weten. Zodat we in vertrouwen samen naar oplossingen kunnen zoeken. De wereld verandert, organisaties veranderen en dus liggen oplossingen zelden op platgetreden paden. We puzzelen, wroeten en zoeken tot we toekomstgerichte antwoorden hebben op vragen van vandaag. Offensief, constructief, gedreven. En een oplossing is voor ons geen oplossing als er geen draagvlak voor bestaat.  Sociaal-cultureel werk is niet voor doetjes. Onze leden zijn ondernemende werkers die zeer goed weten waar de klepel hangt. Onze partners en overheden komen beslagen op het ijs. Wij dus ook, professioneel als we zijn. 


Voor deze missie gaan we elke dag

  • De Federatie sociaal-cultureel werk wil de collectieve, sectorale, werksoortelijke en organisatiebelangen behartigen van de aangesloten organisaties ten aanzien van verschillende overheden en instanties en wil hen bij deze overheden en instanties vertegenwoordigen.
  • De Federatie is een autonome VZW van en opgericht door erkende en/of gesubsidieerde organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.
  • De Federatie wil het particulier initiatief in de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, via de belangenbehartiging, mogelijkheden bieden en versterken. De Federatie wil bijdragen tot het democratisch functioneren van de samenleving waarin pluralisme, verdraagzaamheid en respect belangrijke waarden zijn en waarin iedereen de kans krijgt om daaraan bij te dragen.
  • De Federatie realiseert haar kerntaak door middel van activiteiten in de sfeer van de belangenbehartiging inclusief beleidsadvisering, beleidsvoorbereiding en dienstverlening.
  • Wederzijds vertrouwen, samenwerking en voortdurend overleg met alle belanghebbenden, samen met respect voor de eigenheid van elke organisatie, zijn de basis voor de werkzaamheden van De Federatie.
  • Om haar taken te kunnen realiseren hecht De Federatie belang aan een open en opbouwende dialoog met de verschillende overheden en met de instanties die voor de organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk van belang zijn.

Neem contact op

Wil je nog wat doorbomen over wat ons drijft en hoe we als De Federatie in het leven staan? Neem gerust contact op met Dirk Verbist of Liesbeth De Winter.

Waar kan ik Liesbeth of Dirk vinden?