Corona & cultuur: Wat zijn de huidige maatregelen? (Update 7 juni 2021)

In dit artikel vertellen we meer over de actueel geldende coronamaatregelen. Onderaan het artikel vind je algemene uitleg over hoe de regels voor cultuur vastgelegd worden en over de ondersteuning die wij, samen met Socius, bieden via www.coronagids.be.

Sinds vrijdagavond 4 juni is het ministerieel besluit verschenen dat de regels vastlegt vanaf 9 juni. Hierin zitten heel wat versoepelingen voor de cultuursector. Sinds maandag 7 juni is er ook een nieuw basisprotocol cultuur. Hieronder vind je dus de definitieve regels vanaf 9 juni.

Evenementen en groepsactiviteiten

De regels voor het organiseren van een evenement zijn anders dan die voor een groepsactiviteit. Een evenement onderscheidt zich van een groepsactiviteit doordat er een 'publiek' komt naar een evenement. Denk hierbij aan concerten, voorstellingen, lezingen, festivals... Aan groepsactiviteiten nemen mensen (vaak leden) deel aan een activiteit voor een beperkte groep mensen. Denk hierbij dus aan typische verenigingsactiviteiten zoals workshops, repetities, bestuursvergaderingen, vormingen, wandelingen...

Welke regels moet je volgen bij het organiseren van een groepsactiviteit?

Maximum aantal deelnemers?
 • Vanaf 9 juni tot en met 24 juni: maximaal 50 personen, binnen en buiten, exclusief begeleiders.
 • Vanaf 25 juni: maximaal 100 personen, binnen en buiten, exclusief begeleiders.
 • Voor sportactiviteiten gelden andere aantallen vanaf 9 juni: max 50 personen binnen en 100 buiten.

Wat met
overnachtingen?
 • Pas vanaf 25 juni mag je terug meerdaagses met overnachting(en) organiseren.
 • Wij adviseren in onze coronagids om voor deze meerdaagses de grote groep onder te verdelen in kleinere subgroepen van 4 personen (of het dan geldende maximum aantal mensen dat samen aan 1 tafel mag binnen zitten in de horeca). Die subgroepen hanteer je op momenten dat social distancing niet gegarandeerd kan worden (eten, drinken en slapen).
Je moet bij het organiseren van een groepsactiviteit ook altijd de regels volgen van het basisprotocol cultuur. We sommen even de belangrijkste afspraken op:
 • Duid steeds een COVID-coördinator aan, maak een risicoanalyse en een draaiboek: gebruik hiervoor onze coronagids die je begeleidt in het coronaveilig organiseren van je activiteit.
 • De begeleider(s) moet(en) niet meegerekend worden in de maximumaantallen. Er staat geen maximum op het aantal begeleiders, maar gebruik hier natuurlijk redelijke en normale aantallen op basis van de groepsgrootte.
 • Mondmaskers zijn verplicht in alle inrichtingen (zowel buiten als binnen) die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector (lees: overal dus), behalve als de aard van de activiteit dit verhindert (bijvoorbeeld bij sportactiviteiten) en om kort te eten of te drinken.
 • Social distancing van 1,5m is op elk moment verplicht tussen mensen, behalve als zij behoren tot dezelfde gezinsbubbel.
 • Eten en drinken: volg hiervoor het horecaprotocol. Dat impliceert o.a. bediening aan tafel met mondmasker, mondmasker af aan tafel maar aan van zodra je rechtstaat en rondloopt, tafels van maximum 4 personen, verplichte CO²-meter binnen.
 • Zang & blaasinstrumenten volgen nog steeds de specifieke regels binnen (3m bij zang, 2m afstand bij blaasinstrumenten). Buiten werd de afstandsregel versoepeld naar 1,5m zonder mondmasker voor beide disciplines.
 • Nauw fysiek contact mag, maar hou het kort en sporadisch.

Welke regels moet je volgen bij het organiseren van een evenement?

Welke maximumaantallen gelden (voor het publiek) vanaf 9 juni?
 • Buiten: max 400 mensen in publiek.
 • Binnen: max 75% van de CIRM-capaciteit van de zaal; max 200 mensen.
Welke (administratieve) verplichtingen gelden er?
 • Voor elk evenement moet je toelating vragen aan de lokale overheid.
 • Voor elk evenement moet je een 'GO' krijgen van de CERM-tool. Je kan de CERM-tool, en het bijbehorend evenementenprotocol vinden op www.covideventriskmodel.be. Door middel van deze tool maak je meteen ook een goed draaiboek en de plannen die je nodig hebt om je evenement coronaveilig te organiseren. Ben je op zoek naar toegankelijke instrumenten om hier mee aan de slag te gaan? Ikorganiseer.be maakte ze voor jou!
 • Voor elk evenement binnen zal de uitbater van de binneninfrastructuur een CIRM-goedkeuring moeten hebben. Deze CIRM moet door de uitbater aangevraagd worden aan de lokale overheid.
 • Evenementen mogen plaatsvinden tussen 5u en 23u30.

Andere relevante maatregelen

 • Activiteiten met kinderen en jongeren: Onze collega's van De Ambrassade volgen deze regelgeving en het protocol jeugd van nabij op. Op hun website vind je steeds de meest correcte informatie, we verwijzen dus graag naar hen voor deze regelgeving.
 • Op de werkvloer geldt nog steeds het verplichte telewerk, met volgende uitzonderingen:
  • Mensen die hun job niet van thuis kunnen uitvoeren, mogen op kantoor werken. Deze mensen moet je doorgeven aan de RSZ via deze online tool.
  • Mensen die sporadisch eens op kantoor moeten zijn voor een specifieke reden, moeten hiervoor een attest hebben van hun werkgever.
  • Vanaf 9 juni mag je als werkgever ook terugkommomenten voor je personeel organiseren:
   • Max 1 dag per week per werknemer
   • Max 20% van je personeel mag tegelijkertijd aanwezig zijn op de werkvloer. Voor organisaties met minder dan 10 werknemers, mogen er maximaal 5 werknemers tegelijk aanwezig zijn.
   • deze terugkeermomenten mogen geen verplichting zijn voor je werknemers.
   • Je moet de werknemers goede informatie en instructies meegeven. Gebruik hiervoor de Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op de werkvloer tegen te gaan.
 • Het samenscholingsverbod op de openbare weg ziet er vanaf 9 juni als volgt uit:
  • Tussen 0u en 5u: max 4 personen, exclusief kinderen -12 jaar
  • Tussen 5u en 0u: max 10 personen, exclusief kinderen -12 jaar

Welke verdere versoepelingen werden al aangekondigd (maar staan nog niet in wetteksten)?

Vanaf 1 juli (indien <500 mensen op ICU en 60% van de algemene bevolking een eerste vaccin kreeg):
 • Zittende publieksevenementen (voorstellingen, optredens, lezingen...) kunnen met maximaal 2000 mensen binnen (of 80% van de CIRM-capaciteit van de zaal indien die lager is dan 2000) en met maximaal 2.500 mensen buiten.
 • Afschaffing verplichting telewerk.

Vanaf 30 juli
(indien <500 mensen op ICU en 70% van de algemene bevolking een eerste vaccin kreeg):
 • Georganiseerde culturele activiteiten zonder publiek (repetities, vergaderingen, workshops, vormingen, wandelingen...) met maximum 200 mensen, zowel binnen als buiten, exclusief begeleider.
 • Publieksevenementen (voorstellingen, optredens, lezingen...) kunnen met maximaal 3.000 mensen binnen en met maximaal 5.000 mensen buiten.
20200429 Stoelen

Het basisprotocol cultuur

Voor de brede culturele sector is er een basisprotocol Cultuur, waarin de geldende maatregelen voor cultuur staan. Dit basisprotocol werkt met kleurencodes, die aangeven welke maatregelen van kracht zijn op elk moment van de pandemie. Zo stelt het iedereen in staat om te anticiperen op versoepelingen en verstrengingen. Het is dus zeker goed om dit basisprotocol eens in detail te bekijken, zodat je organisatie klaar is voor elke mogelijke fase waarin we kunnen belanden. Dit basisprotocol is niet het enige document dat de veilige heropstart in de cultuursector regelt. De ministeriële besluiten, genomen door het Overlegcomité, en de maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit dit basisprotocol.

Maatregelen rond de werkmethode van organisaties

Om ervoor te zorgen dat jij als begeleider of deelnemer op een veilige manier je groepsactiviteiten kan hernemen, stelden Socius en De Federatie een coronagids op met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, -initiatiefnemers als virologen. Op de website www.coronagids.be kan je de coronagids downloaden. Daar vind je ook ander ondersteunend materiaal en andere relevante gidsen (toerisme, sport, welzijn, jeugd, professionele kunsten…). Zo zal je zelf concrete richtlijnen kunnen uitwerken voor je groepsactiviteiten om de verdere verspreiding van COVID-19 helpen tegengaan. Sommige amateurkunstenorganisaties stellen zelf een leidraad op voor de opstart van hun lokale groepen. Die leidraad zoomt specifiek in op de maatregelen voor hun discipline. Ook die leidraden kan je downloaden op de website www.coronagids.be.
Ellen De Boeck Neem contact op met Ellen