Corona & cultuur: Wat zijn de huidige maatregelen? (Update 22 maart 2021)

In dit artikel vertellen we meer over de huidig geldende coronamaatregelen. Onderaan het artikel vind je ook algemene uitleg over hoe de regels voor cultuur vastgelegd worden en over de ondersteuning die wij, samen met Socius, bieden via www.coronagids.be.

Welke maatregelen gelden vanaf 27 maart?

Sinds 28/10/20 middernacht zijn alle fysieke culturele activiteiten in groep of in georganiseerd verband verboden. Dit wil concreet zeggen dat er geen fysieke sociaal-culturele of amateurkunstenactiviteiten kunnen plaatsvinden. Ondertussen zijn er wel een hele reeks uitzonderingen op deze regel en hebben we ook uitzicht op verdere versoepelingen vanaf 1 mei. We zetten hieronder op een rijtje wat we op dit moment weten: Vanaf 27 maart mag je in de buitenlucht met slechts 4 personen samenkomen. Dat wil zeggen dat je in de buitenlucht activiteiten mag organiseren met maximaal 4 mensen, inclusief begeleiders. Je volgt hierbij natuurlijk steeds de gekende regels in ons basisprotocol cultuur - code rood: o.a. ten allen tijde afstand houden én mondmasker dragen. De aangekondigde versoepelingen voor 1 april (met 50 buiten zittende publieksactiviteiten voor cultuur) zijn ingetrokken. Er is nog geen duidelijkheid over wanneer die wel zouden ingaan. Vanaf 1 mei verwachten we mogelijk wel versoepelingen en een gefaseerd tijdspad naar een volledige heropening. Van zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we daarover communiceren.

Privélessen

Ook privélessen kunnen terug aangeboden worden (los van het Deeltijds Kunstonderwijs), weliswaar onder zeer strikte maatregelen:
  • De lessen moeten plaatsvinden in een daartoe bestemde ruimte, dus niet aan huis. Ook niet in een culturele instelling, want die zijn, volgens MB, nog steeds gesloten.
  • de lessen mogen gegeven worden aan max. 3 leerlingen tegelijk. Die moeten elk 10 vierkante meter hebben. Dus: een lesgever die les wil geven aan 3 leerlingen moet dat doen in een ruimte van minimum 40 vierkante meter. Leerlingen onder de 12 jaar mogen les krijgen in groepen van max. 10. In dat geval moet de lesgever meerderjarig zijn en moeten de lessen georganiseerd worden door een vereniging.
  • als je muzieklessen organiseert, moet je ook de regels respecteren die gelden voor o.a. de winkels. Dat betekent altijd een afstand van 1,5 m respecteren, lessen van max. 30 minuten, mondmaskerplicht, regelmatig verluchten, handgel voorzien aan de ingang etc.
  • privé muzieklessen tellen mee als buitenschoolse hobby; voor kinderen en jongeren geldt nog altijd de aanbeveling dat ze voor maximum 1 hobby moeten kiezen.
Absolute voorzichtigheid blijft dus nog steeds de norm. We roepen dan ook op om deze voorwaarden heel strikt te interpreteren en na te leven.

Activiteiten voor kinderen en jongeren

Zowel voor kinderen -12 jaar, als voor jongeren -18 jaar is er terug heel wat mogelijk. De regels zijn hier vanaf 22 maart terug een stukje strikter. Onze collega's bij De Ambrassade volgen deze regelgeving en het protocol jeugd van nabij op. Op hun website vind je steeds de meest correcte informatie, we verwijzen dus ook graag naar hen door voor deze regelgeving.
20200429 Stoelen

Het basisprotocol cultuur

Voor de brede culturele sector is er een basisprotocol Cultuur, waarin de geldende maatregelen voor cultuur staan. Dit basisprotocol werkt met kleurencodes, die aangeven welke maatregelen van kracht zijn op elk moment van de pandemie. Zo stelt het iedereen in staat om te anticiperen op versoepelingen en verstrengingen. Het is dus zeker goed om dit basisprotocol eens in detail te bekijken, zodat je organisatie klaar is voor elke mogelijke fase waarin we kunnen belanden. Dit basisprotocol is niet het enige document dat de veilige heropstart in de cultuursector regelt. De ministeriële besluiten, genomen door het Overlegcomité, en de maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit dit basisprotocol.

Maatregelen rond de werkmethode van organisaties

Om ervoor te zorgen dat jij als begeleider of deelnemer op een veilige manier je groepsactiviteiten kan hernemen, stelden Socius en De Federatie een coronagids op met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, -initiatiefnemers als virologen. Op de website www.coronagids.be kan je de coronagids downloaden. Daar vind je ook ander ondersteunend materiaal en andere relevante gidsen (toerisme, sport, welzijn, jeugd, professionele kunsten…). Zo zal je zelf concrete richtlijnen kunnen uitwerken voor je groepsactiviteiten om de verdere verspreiding van COVID-19 helpen tegengaan. Sommige amateurkunstenorganisaties stellen zelf een leidraad op voor de opstart van hun lokale groepen. Die leidraad zoomt specifiek in op de maatregelen voor hun discipline. Ook die leidraden kan je downloaden op de website www.coronagids.be.
Ellen De Boeck Neem contact op met Ellen