Corona & cultuur: Wat zijn de huidige maatregelen? (Update 20 juli 2021)

In dit artikel vertellen we meer over de actueel geldende coronamaatregelen. Onderaan het artikel vind je algemene uitleg over hoe de regels voor cultuur vastgelegd worden en over de ondersteuning die wij, samen met Socius, bieden via www.coronagids.be.

Sinds donderdag 24 juni is het ministerieel besluit verschenen dat de regels vastlegt vanaf 27 juni. Hierin zitten heel wat versoepelingen voor de cultuursector. Sinds maandag 7 juni is er ook een nieuw basisprotocol cultuur. Hieronder vind je dus de definitieve regels vanaf 27 juni. Deze gelden tot eind augustus.

Evenementen en groepsactiviteiten

De regels voor het organiseren van een evenement zijn anders dan die voor een groepsactiviteit. Een evenement onderscheidt zich van een groepsactiviteit doordat er een 'publiek' komt naar een evenement. Denk hierbij aan concerten, voorstellingen, lezingen, festivals... Aan groepsactiviteiten nemen mensen (vaak leden) deel aan een activiteit voor een beperkte groep mensen. Denk hierbij dus aan typische verenigingsactiviteiten zoals workshops, repetities, bestuursvergaderingen, vormingen, wandelingen...

Welke regels moet je volgen bij het organiseren van een groepsactiviteit?

Maximum aantal deelnemers?
 • Vanaf 25 juni tot 30 juli: maximaal 100 personen, binnen en buiten, exclusief begeleiders.
 • Vanaf 30 juli: maximaal 200 personen, binnen en buiten, exclusief begeleiders.

Wat met
overnachtingen & busvervoer?
 • Pas vanaf 25 juni mag je terug meerdaagses met overnachting(en) organiseren.
 • Wij adviseren in onze coronagids om voor deze meerdaagses de grote groep onder te verdelen in kleinere subgroepen van 8 personen (of het dan geldende maximum aantal mensen dat samen aan 1 tafel mag binnen zitten in de horeca). Die subgroepen hanteer je op momenten dat social distancing niet gegarandeerd kan worden (eten, drinken en slapen).
 • Voor het busvervoer is er een protocol voor autocars dat de regels hierrond specifieert.
Je moet bij het organiseren van een groepsactiviteit ook altijd de regels volgen van het basisprotocol cultuur. We sommen even de belangrijkste afspraken op:
 • Duid steeds een COVID-coördinator aan, maak een risicoanalyse en een draaiboek: gebruik hiervoor onze coronagids die je begeleidt in het coronaveilig organiseren van je activiteit.
 • De begeleider(s) moet(en) niet meegerekend worden in de maximumaantallen. Er staat geen maximum op het aantal begeleiders, maar gebruik hier natuurlijk redelijke en normale aantallen op basis van de groepsgrootte.
 • Mondmaskers zijn verplicht in alle inrichtingen (zowel buiten als binnen) die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector (lees: overal dus), behalve als de aard van de activiteit dit verhindert (bijvoorbeeld bij sportactiviteiten) en om kort te eten of te drinken.
 • Social distancing van 1,5m is op elk moment verplicht tussen mensen, behalve als zij behoren tot dezelfde gezinsbubbel.
 • Eten en drinken: volg hiervoor het horecaprotocol. Dat impliceert o.a. bediening aan tafel met mondmasker, mondmasker af aan tafel maar aan van zodra je rechtstaat en rondloopt, tafels van maximum 8 personen (excl kinderen -13 jaar), verplichte CO²-meter binnen.
 • Zang & blaasinstrumenten volgen nog steeds de specifieke regels binnen (3m bij zang, 2m afstand bij blaasinstrumenten). Buiten werd de afstandsregel versoepeld naar 1,5m zonder mondmasker voor beide disciplines.
 • Nauw fysiek contact mag, maar hou het kort en sporadisch.

Welke regels moet je volgen bij het organiseren van een evenement?

Welke maximumaantallen gelden voor het publiek?
 • Van 27 juni tot 30 juli:
  • Buiten: max 2.500 mensen publiek
  • Binnen: max 2.000 mensen publiek of max 100% van de CIRM-capaciteit
 • Vanaf 30 juli:
  • Buiten: max 5.000 mensen publiek
  • Binnen: max 3.000 mensen publiek of max 100% van de CIRM-capaciteit
Welke (administratieve) verplichtingen gelden er?
 • Voor elk evenement, met meer dan 100 mensen publiek binnen of 200 mensen publiek buiten, moet je toelating vragen aan de lokale overheid.
 • Voor elk evenement > 100 mensen binnen of > 200 mensen buiten moet je een 'GO' krijgen van de CERM-tool. Je kan de CERM-tool, en het bijbehorend evenementenprotocol vinden op www.covideventriskmodel.be. Door middel van deze tool maak je meteen ook een goed draaiboek en de plannen die je nodig hebt om je evenement coronaveilig te organiseren. Ben je op zoek naar toegankelijke instrumenten om hier mee aan de slag te gaan? Ikorganiseer.be maakte ze voor jou!
 • Voor elk evenement > 100 mensen binnen of > 200 mensen buiten zal de uitbater van de infrastructuur een CIRM-goedkeuring moeten hebben. Deze CIRM moet door de uitbater aangevraagd worden aan de lokale overheid. De lokale overheid mag zelf beslissen over deze toelating, zelfs al haalt je infrastructuur niet alle normen die door CIRM opgelegd worden. We raden daarom aan telkens met de lokale overheid in gesprek te gaan als je een CIRM-goedkeuring moet aanvragen.
 • Voor evenementen < 100 mensen binnen of < 200 mensen buiten, is een CIRM-goedkeuring van de infrastructuur niet noodzakelijk. Heb je geen CIRM-goedkeuring, dan moet je publiek op elk moment 1,5m afstand houden (meestal 2 stoelen tussen). Wil je mensen dichter bij mekaar zetten (tot 83cm of 1 stoel tussen), dan heb je, ook voor de kleine evenementen, een CIRM-goedkeuring nodig.
 • Evenementen mogen plaatsvinden tussen 5u en 1u
Covid Safe Ticket
 • Op het overlegcomité van 19 juli werd beslist dat evenementen met meer dan 1.500 deelnemers vanaf 13 augustus (buiten) en vanaf 1 september (binnen) het covid safe ticket kunnen gebruiken om hun evenement te laten plaatsvinden zonder afstand of mondmaskers.
 • Het gebruik van dit covid safe ticket is niet verplicht. Gebruik je dit niet, dan volg je de normale regels van het basisprotocol, CERM en CIRM.
 • Van zodra er meer duidelijkheid is over deze regeling met het covid safe ticket, zullen we de website aanpassen.

Andere relevante maatregelen

 • Activiteiten met kinderen en jongeren: Onze collega's van De Ambrassade volgen deze regelgeving en het protocol jeugd van nabij op. Op hun website vind je steeds de meest correcte informatie, we verwijzen dus graag naar hen voor deze regelgeving.
 • Op de werkvloer is er geen verplichting meer om telewerk te organiseren. Je moet de werknemers wel goede informatie en instructies meegeven én de werkplaats op een coronaveilige manier inrichten. Gebruik hiervoor de Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op de werkvloer tegen te gaan.
 • Er is geen samenscholingsverbod op de openbare weg meer.
20200429 Stoelen

Het basisprotocol cultuur

Voor de brede culturele sector is er een basisprotocol Cultuur, waarin de geldende maatregelen voor cultuur staan. Dit geeft voor onze sectoren steeds de correcte terugvalsbasis voor het organiseren van activiteiten en evenementen. Dit basisprotocol is niet het enige document dat de veilige heropstart in de cultuursector regelt. De ministeriële besluiten, genomen door het Overlegcomité, en de maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit dit basisprotocol.

Maatregelen rond de werkmethode van organisaties

Om ervoor te zorgen dat jij als begeleider of deelnemer op een veilige manier je groepsactiviteiten kan hernemen, stelden Socius en De Federatie een coronagids op met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, -initiatiefnemers als virologen. Op de website www.coronagids.be kan je de coronagids downloaden. Daar vind je ook ander ondersteunend materiaal en andere relevante gidsen (toerisme, sport, welzijn, jeugd, professionele kunsten…). Zo zal je zelf concrete richtlijnen kunnen uitwerken voor je groepsactiviteiten om de verdere verspreiding van COVID-19 helpen tegengaan. Sommige amateurkunstenorganisaties stellen zelf een leidraad op voor de opstart van hun lokale groepen. Die leidraad zoomt specifiek in op de maatregelen voor hun discipline. Ook die leidraden kan je downloaden op de website www.coronagids.be.
Ellen De Boeck Neem contact op met Ellen