header handjes

De Federatie werft aan!

De Federatie is op zoek naar een nieuwe stafmedewerker. Iemand die zich ingraaft in complexe economische, zakelijke, juridische en fiscale dossiers en die in mensentaal kan overbrengen. Iemand die de behoeften van onze sectoren over deze complexe kwesties kan omzetten in werkbare adviezen aan beleidsmakers. Goesting en interesse? Lees dan vooral verder.

Vacature kristien visual

Wie zoeken we?

We rekenen erop dat je als een vis in het water doorheen netwerking en beleidswerking zwemt, dat je dit met kennis van zaken doet én veel goesting etaleert.

Als een vis in het water…

 • Je bent een geboren netwerker
 • Je hebt een goed aanvoelen om de beleidsmatige en strategische belangen van de sector bij de politieke en administratieve organisaties te promoten
 • Je hebt het verschil tussen “gelijk hebben” en “gelijk krijgen” in de vingers
 • Je bent communicatief ingesteld -zowel verbaal als schriftelijk- en dit voor zeer diverse contexten: vrijwilligers, directeurs, beleidsverantwoordelijken, onderzoekers,…
 • Je beschikt over de nodige stijlen om aan draagvlak te kunnen werken, zowel intern als extern: van aftastend diplomatisch tot offensief assertief.
 • Je kan abstracte beleidsteksten omzetten in wat voor de organisaties belangrijk is
 • Je kan wat voor de organisaties belangrijk is omzetten in gedegen beleidsteksten
 • Je kunt je snel in inhoudelijke dossiers, statistieken en wetteksten inwerken en deze vertalen voor een breder publiek
 • Je bezit de nodige vaardigheden om groepen voor te zitten en te begeleiden
 • Adequate verslaggeving en betrouwbare informatiedeling zijn voor jou geen probleem
 • Je bent actief pluralistisch ingesteld
 • Je kan zelfstandig projecten en trajecten beheren
 • Maar bent tegelijk iemand die in team kan werken
 • Je kunt je eigen agenda beheren
 • Je bent sociaal vaardig

…met kennis van zaken…

Je hebt een vrij goede notie van volgende regelgeving: Staatssteun / Overheidsopdrachten / Vzw-/vennootschapsregelgeving / Fiscale wetgeving / Auteursrechten … en je beseft wat de impact hiervan is op sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties.

…en veel goesting…

 • Je hebt interesse in overheidsbeleid en voor de besluitvormingsprocessen die hier spelen
 • Je hebt een brede maatschappelijke kennis en een uitstekend gevoel voor politieke en sociaal-culturele contexten
 • Je bent gemotiveerd om mee de missie van De Federatie te realiseren
 • Je aarzelt niet om voor collega’s in (de bres) te springen, hen met raad en daad bij te staan, je handen uit de praktische mouwen te steken,…
 • Je bent bereid tot leren
 • Je bent bereid om in Brussel te werken, op 10 minuten wandelen van het Centraal station: Cellebroersstraat 16B/3, 1000 Brussel
Aarzel niet om contact op te nemen als je het verschil wil komen maken. Overtuig ons ook als je in elementen uit het profiel sterker bent dan in andere. De Federatie kiest voor een diversiteitsbeleid en moedigt iedereen, ongeacht geslacht, afkomst of handicap van harte aan om te solliciteren.

Om wat te doen?

Ondersteuner zakelijke en juridische regelgeving

 • Advies geven aan, ondersteunen en/of nuttig doorverwijzen van organisaties in verband met vragen over regelgeving, waaronder staatsteun, vzw-wetgeving, fiscale attesten, overheidsopdrachten, auteursrechten, GDPR, …
 • Het opvolgen van tendensen bij organisaties en beleid via:
  • het participeren aan overlegmomenten met de sectoren
  • het verwerven van kennis en informatie uit beleidsnota’s, artikels en presentaties, wetteksten
  • monitoren van relevante ontwikkelingen in onderzoek en beleid
 • Verantwoordelijk voor expertisedeling via:
  • overleg met diverse bovenbouworganisaties (federaties, steunpunten,.. uit de (socio-) culturele wereld)
  • het organiseren van de vergader- en overlegprocessen, zorgen voor adequate verslaggeving,…
  • het opnemen van een oplossingsgerichte en verbindende rol tussen de organisaties en beleidsmakers

Belangenbehartiging en beleidsvoorbereidend werk

 • Opmaken van visieteksten en beleidsgerichte nota’s ter ondersteuning van de standpuntbepaling van de organisatie en/of beleidsadvisering
 • Uitwerken en beheren van resultaatsgerichte trajecten rond concrete dossiers die om beleidsverbetering smeken
 • Snelle en accurate voeding geven aan het communicatie- en vertegenwoordigingswerk van de collega’s
 • Actief een netwerk van deskundigen opbouwen en onderhouden

Meedenken en -werken aan de strategie en initiatieven van De Federatie

Als stafmedewerker sta jij in voortdurende verbinding met de lidorganisaties. Je werkt aan draagvlak binnen en buiten het sociaal-cultureel werk en amateurkunsten rond thema’s die er toe doen. Je graaft je in complexe economische, zakelijke, juridische en fiscale dossiers en vertaalt de behoeften van de sector in accurate adviezen voor gewenst beleid. Je onderhoudt hiervoor contacten met deskundigen binnen en buiten de organisaties. Kortom: je bent een geboren netwerker die vlug vertrouwen geeft en krijgt. Je ademt sociaal-cultureel werk en amateurkunsten. Een voorbeeld… Bij De Federatie pakken we heikele dossiers aan, zoals te zien op onze website www.regulitis.be. Deze website is de spil van onze campagne in samenwerking met De Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Sportfederatie. Ontdek hoe we werken rond diverse thema's, welke oplossingen we bieden en hoe we zo actief deelnemen aan het beleidsproces, vooral in het cruciale verkiezingsjaar 2024.

Wat kan je van ons verwachten?

We geven je:

 • Een voltijds of 4/5de contract van onbepaalde duur en een stabiele verloning volgens de barema’s in het sociaal-cultureel werk (Om je een idee te vormen: zie 230101-Loonbarema's - soc cultureel werk enz.xls (sociare.be)) en De Federatie (rekening houdend met de aanvaarde beroepservaring).
 • een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer en sporadische verplaatsingen, een kantoor op tien minuten van Brussel-Centraal
 • flexibele thuiswerk mogelijkheden
 • een dynamisch team met een achttal collega’s die uitkijken naar jouw komst

We bieden je:

 • De ruimte en autonomie om je taken creatief in te vullen en je stempel te drukken op het beleid van de organisatie
 • Flexibele werkorganisatie zodat de koelkast niet hoeft uit te puilen van snel-klaar-maaltijden of de kinderen niet naar school moeten liften
 • Een sector die in het dagelijks leven staat van ruim 10.000.000 deelnemers per jaar
 • Een wereld die de diversiteit van vandaag actief naar waarde schat
 • In geen tijd vele interessante maatschappelijke contacten-voor-het-leven
 • Stimuli om je competenties aan te scherpen en te vermenigvuldigen, ook via externe vorming

Interesse?

Ga naar www.defederatie.org , volg ons via Facebook, LinkedIn of Instagram, laat ons door je hoofd malen en merk wat jij voor ons en wij voor jou kunnen betekenen

Geef een teken van leven voor 6 maart:

 • Val met de deur in huis met een kernachtige en sprekende motivatie
 • Voeg er een CV aan toe
 • Doe dit via info@defederatie.org
Meer info? Bel ons gerust op: 0495 74 33 34 (Hanne Geukens)

Onze belofte?

 • We behandelen je kandidatuur discreet en binnen de maand
 • We nemen in alle gevallen contact met je op
 • De geselecteerde kandidaten ontvangen vóór 12 maart een bericht
 • We gaan met een aantal kandidaten verder om elkaar –kort en krachtig- veel beter te leren kennen. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdagnamiddag/-avond 19 maart.
 • Indiensttreding op 1 september 2024