Hoe simpelweg het verenigingsleven steunen?

Geef jij de campagne ‘Beleef weer meer’ dit najaar ook een duwtje in de rug? Dit initiatief wil het brede publiek opnieuw richting cultuur verleiden. Verenigingen, sociaal-culturele groeperingen of amateurkunstenaars kunnen die extra media-aandacht goed gebruiken. Hoe maak jij het verschil?

De campagne ‘Beleef weer meer’ is een actie van de Vlaamse overheid. Ze speelt in op de dalende ticketverkoop en tanend vrijwilligersengagement in cultureel Vlaanderen. Corona hakte er de voorbije jaren stevig in. Publiek bleef uit. Prioriteiten -in de vrije tijd- kregen een andere wending. Het is soms zoeken naar nieuwe evenwichten en een tweede adem.

Cultuur na Corona. Herlees het rapport Sociaal-cultureel volwassenenwerk na corona en Amateurkunsten na corona. Op dit moment brengt De Federatie de naweeën van deze gezondheidscrisis voor haar lidorganisaties nog in kaart.

Sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten bleven al die tijd courageus. Ze nemen steevast een positieve, verbindende en opbouwende rol op in de ontwrichte samenleving. Onze sectoren zijn niet weg te denken in het lokale buurtweefsel.
Geef jij hen daarom, als blijk van vertrouwen en appreciatie, communicatief duwtje in de rug? De campagne ‘Beleef weer meer’ leent zich er makkelijk toe. In de kant-en-klare toolkit vind je flyers, affiches, posts voor de sociale media. In deze Webinar zie je hoe je vlot te werk kan gaan. Kies jij ook bewust voor het beeld dat onze sectoren in de picture brengt? Samen met de radiospot die binnenkort overal op nationale radio te horen is, maakt dit misschien het verschil voor vele vrijwilligers.
Beleef Weer Meer SCW

Boost het verenigingsleven. Kies bewust voor deze afbeelding.

Blijf alert voor corona. Respecteer de basishygiëne.

De Federatie | Aandacht voor hygiënemaatregelen tegen corona

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke