West-Vlaanderen bis. inspiratie op 16 maart

In 2020 werd in West-Vlaanderen (Deerlijk en Torhout) twee keer een State of the Region georganiseerd. Op 16 maart 2021 breien zij hieraan een online-vervolg.

Bol

Foto: Ine Verhaeghe

Met vertegenwoordigers uit heel West-Vlaanderen inspiratie opdoen en in barre corona-tijden perspectief krijgen. Professionele cultuurwerkers, vrijwilligers en vertegenwoordigers van organisaties uit het ruime middenveld zijn welkom! Bestuurskundige Prof. Filip De Rynck (UGent), auteur van 'De participatieve omslag' geeft de voorzet. Hij licht eerst de projectwerking binnen het decreet bovenlokaal cultuurwerk toe. Hij staat specifiek stil bij de rol die burgers, burgerinitiatieven en verenigingen kunnen spelen. Hij schetst daarin een aantal recente ontwikkelingen. Daarna gaat het in aparte werkgroepen verder. Een aantal geslaagde projecten worden voorgesteld en vormen de aanleiding voor concrete vragen (waaronder de impact van het digitale, in tijden van corona). Alle info en inschrijflink, vind je hier. Een organisatie van: Vormingplus Midden en Zuid-West-vlaanderen, Vormingplus Regio Brugge, Vormingplus Oostende-Westhoek, Zuidwest en Midwest.
Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke