Infosessie sociaal-culturele projecten met laboratoriumrol op 7 mei

Vanaf dit jaar kunnen diverse sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven jaarlijks een subsidie aanvragen voor bovenlokale sociaal-culturele projecten. Deze projectoproep staat open voor zowel erkende als niet-erkende organisaties. In het decreet werd bepaald dat projecten kunnen inzetten op de laboratoriumrol of op bepaalde actuele maatschappelijke uitdagingen die de Vlaamse Regering formuleert. Voor deze projectoproep werden er echter geen prioritaire uitdagingen geformuleerd en kan je dus enkel inzetten op de laboratoriumrol.

Projectoproep 2018

Voor projecten die ten vroegste op 1 januari 2019 van start gaan, dient de subsidieaanvrager uiterlijk op 15 juli 2018 een projectdossier in. Subsidieaanvragen dien je online in via KIOSK. Projecten kunnen één, twee tot maximaal drie jaar duren. De projectoproep en meer informatie over de ontvankelijkheidsvoorwaarden, beoordelingscriteria en de concrete procedure vind je op de website van het Departement Cultuur..

Infosessie

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media en Socius organiseren op maandag 7 mei een informatiesessie over deze projectregeling. Doel van deze sessie: jouw idee matchen aan de subsidievoorwaarden en beoordelen of het zinvol is om een subsidieaanvraag in te dienen binnen deze regelgeving. Inschrijven voor deze infosessie kan via deze link.   

bellen

Het programma ziet er als volgt uit:

9u: Onthaal 9u30-10u30: Wat bepaalt het decreet? Hierin komen vragen aan bod als:
  • Wat zijn de ontvankelijkheidsvoorwaarden en de beoordelingselementen?
  • Wat betekent bovenlokaal?
  • Hoe verhouden deze projecten zich tegenover de gewone werking van reeds erkende organisaties?
  • Hoe gebeurt de beoordeling?
10u30-10u45: Pauze 10u45-11u30: Laboratoriumrol:
  • De laboratoriumrol verwijst naar maatschappelijke innovatie vanuit een sociaal-cultureel perspectief: wat moeten we daar precies onder verstaan?
11u30-11u45: Verhouding tot andere projectregelingen:
  • Hoe verhoudt deze projectenregeling zich tegenover het transitiereglement en tegenover de innovatieve partnerprojecten.
  • Hoe bepaal je welke projectenlijn je best kan kiezen?
11u45-12u: Praktisch: hoe indienen in KIOSK? 12u: Vragen en broodjeslunch

Praktisch

De infosessie vindt plaats in het Muntpunt 6, Brussel. Startuur is om 9u30. Nadien is er tijd om na te praten tijdens een broodjeslunch.