Het protocol

Proto Col Vierkant
Hoe zal de visitatie concreet verlopen? Op welke manier worden de beoordelingscommissies samengesteld? Wat zal het kader zijn waarbinnen visitatoren zullen handelen? Allemaal vragen waarop het visitatie- en beoordelingsprotocol een antwoord biedt. De officiële tekst van het protocol kan je hier nalezen.  

Meer weten over het protocol of het verloop van de visitaties in het sociaal-cultureel werk?

Neem dan contact op met je aanspreekpunt: 

Joris: vormingsinstellingen en volkshogescholen 

Liesbeth: Bewegingen

Hannes: verenigingen (Joris neemt tot april deze functie van Hannes over)   

Naar de aanspreekpunten