Lokaal en regionaal

Veetienduizend lokale groepen en 13 regionale vormingplussen kleuren Vlaanderen sociaal-cultureel tot in het allerkleinste dorp! Daarom volgt De Federatie met veel aandacht de wetgeving en evoluties rond lokaal en regionaal cultuurbeleid.  Vroeger waren in Vlaanderen 3 bestuursniveau's verantwoordelijk voor cultuur: Vlaanderen, de provincie en het lokale bestuur. Maar "the times they are a-changing". Nu zijn enkel nog Vlaanderen en de lokale besturen bevoegd voor cultuur. De Vlaamse overheid ontwikkelde een bovenlokaal cultuurdecreet om ook ondersteuning te kunnen geven aan de vele initiatieven die zich ontwikkelen op een regionaal (bovenlokaal) niveau.  De  voorlopige teksten van het voorontwerp van  decreet bovenlokaal cultuurbeleid  kan je terug vinden op deze pagina. Dat is ook het geval voor het transitiereglement, een overgangsregeling die een vlotte overgang tussen de provinciale en de Vlaamse ondersteuning voorziet. We maken jullie ook graag attent op onze seizoen-nieuwsbrief rond lokaal cultuurbeleid en de grootschalige bevraging die we organiseerden in het kader van het CultuurContentement. 

Meer informatie over Lokaal of regionaal cultuurbeleid?

Bel of mail even met Liesbeth, deze regelgeving kent voor haar (bijna) geen geheimen.

waar kan ik Liesbeth vinden?