Decreet bovenlokaal cultuurbeleid

muurtekening - Website 44
De Vlaamse Regering heeft het ontwerp van het Bovenlokaal Cultuurdecreet principieel goedgekeurd. Het nieuwe decreet wil, na de overdracht van de provinciale culturele bevoegdheden, een dynamische bovenlokale cultuurwerking stimuleren. Met het nieuwe decreet kunnen culturele actoren makkelijker samenwerken en bruggen slaan naar bijvoorbeeld onderwijs, welzijn, toerisme, economie en sport. De projectwerking moet organisaties alle kansen geven om te experimenteren en door te groeien. Dit voorontwerp van decreet bevat zeker ook kansen voor sociaal-culturele organisaties. Het voorontwerp van decreet wordt de volgende maanden besproken op de adviesraden en in het parlement. 

Wil je graag meer weten over deze wetgeving?

Neem dan contact op met Liesbeth, ze helpt je graag verder.  

Liesbeth De Winter