Decreet bovenlokaal cultuurbeleid

muurtekening - Website 44
Het Vlaams parlement keurde op 6 juni 2018 het decreet over de bovenlokale cultuurwerking goed. Het nieuwe decreet wil, na de overdracht van de provinciale culturele bevoegdheden, een dynamische bovenlokale cultuurwerking stimuleren. Met het nieuwe decreet kunnen culturele actoren makkelijker samenwerken en bruggen slaan naar bijvoorbeeld onderwijs, welzijn, toerisme, economie en sport. De projectwerking moet organisaties alle kansen geven om te experimenteren en door te groeien. Dit decreet bevat zeker ook kansen voor sociaal-culturele organisaties. Vanaf 1 januari 2020 gaat dit decreet van start. Dit najaar volgen de uitvoeringsbesluiten. In afwachting van de start van het decreet bestaat er ook een transitiereglement, op basis waarvan je nog tot 2019 projectsubsidies kan aanvragen: klik hier om naar deze pagina te glijden..

Wil je graag meer weten over deze wetgeving?

Neem dan contact op met Liesbeth, ze helpt je graag verder.  

Liesbeth De Winter