Het CultuurContentement

De gemeenteraadsverkiezingen komen dichterbij en dat is het ideale moment om de aandacht te vestigen op het belang van lokaal cultuurbeleid. Wat vind jij belangrijk voor cultuur en hoe waardeer jij de inzet van jouw gemeente? We horen het graag! Wij riepen  iedereen op deel te nemen aan het CultuurContentement! Er gebeurt lokaal al heel wat voor (amateur)kunstenaars, verenigingen, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, erfgoed of kunstinstellingen. Maar wat kan beter? En waar kan jouw stad of gemeente in de toekomst extra op inzetten? Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen vestigt De Federatie, samen met het Forum voor Amateurkunsten, oKo, OCE, VVBAD en VVC graag de aandacht op het belang van lokaal cultuurbeleid.We kregen daarbij de deskundige ondersteuning van onderzoeker Ignace Glorieux (VUB). 

Voorstelling resultaat cultuurcontentement

’t Is gebeurd. Meer dan 5.500 cultuurliefhebbers uit alle hoeken van Vlaanderen lieten zich uit over hun beleving, appreciatie en verwachtingen op vlak van cultuur in de eigen gemeente. De komende maanden zijn de initiatiefnemers (waaronder De Federatie) wel even zoet met de verwerking van alle enquêtes. Op dinsdagnamiddag 13 maart 2018 maakten we de resultaten wereldkundig in het Vlaamse Parlement. Wil je in de rapporten grasduinen? Op www.cultuurcontentement.be vind je de laatste stand van zaken.
Cc 02

Meer weten over het Cultuurcontentement

Neem dan contact op met Mathijs of Liesbeth

naar Mathijs en Liesbeth