Het transitiereglement

Sinds 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn, Gelijke Kansen en Sport. Op 9 november 2016 werd hiervoor het decreet betreffende de nieuwe taakstelling van de provincies goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Om een duurzame overdracht te bereiken, wordt 2018-2019 een overgangsperiode waarin verschillende maatregelen voor cultuur en jeugd het waardevolle regionale culturele veld ondersteunen. Eén van de maatregelen is het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling. Het transitiereglement moet de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen, waarborgen in 2018 en 2019. Het reglement vormt een complementaire poot van het Vlaams cultuurbeleid, naast het lokale en landelijke cultuurbeleid.

Welke projecten komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen, moeten projecten gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circus, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel volwassenenwerk, amateurkunsten of een combinatie hiervan. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die zich richten naar jongeren, denk aan pop- en rockconcours of andere initiatieven die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement. Enkel feitelijke verenigingen en rechtspersonen (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk) met een niet-commercieel karakter kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Welke projecten of initiatieven komen niet in aanmerking?

  • Cultuuruitingen die onder de bevoegdheden vallen van de fondsen, namelijk film en letteren;
  • Benefietprojecten;
  • Infrastructuurprojecten die investeringssubsidies ontvangen (FoCI);
  • Organisaties die in het kader van de vernieuwde taakstelling van de provincies een facultatieve subsidie ontvangen van de Vlaamse overheid voor hun werking tijdens 2018 en 2019 met uitzondering van de regionaal ingedeelde collectiebeherende organisaties;
  • Organisaties die voor het geheel van hun werking een Vlaamse structurele subsidie ontvangen die in het kader van de vernieuwde taakstelling van de provincies verhoogd is.


Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

Het transitiereglement voorziet nog in twee indieningsdata in 2018 en 2019:
  • 1 oktober 2018 (voor projecten die aanvangen op 1 januari 2019)
  • 1 april 2019 (voor projecten die aanvangen op 1 juli 2019).

Meer info?

Die vind je op de website van het Departement Cultuur.

Een handig filmpje met uitleg over het reglement!

OPGELET: Het reglement is een beetje aangepast ten opzichte van de eerste aanvraagronde in het najaar van 2017.

Meer weten over het transitiereglement?

Met een muisklik hieronder en je bent op de pagina van de overheid met aanvullende informatie over het transitiereglement. Te complex, te ingewikkeld of je twijfelt toch nog een beetje? Geen nood, met bijkomende vragen of bedenkingen kan je ook steeds bij Liesbeth De Winter terecht.  

Naar het transitiereglement