Innovatieve Partnerprojecten

 “Over de muur kijken”

Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector, zoals onderwijs, wetenschap, gezondheidszorg, milieu, technologie, onderzoek, sociale sector, milieu en ecologie, etc. Een combinatie van één of meer culturele partner(s) en één of meer niet-culturele partner(s) is eveneens mogelijk. De beoordeling zal gebeuren aan de hand van drie criteria, nl. de cross-sectorale meerwaarde, de innovatieve meerwaarde en de realiseerbaarheid en realiteitszin van het partnerproject. De projectsubsidie bedraagt maximaal 20.000 euro en minimaal 7.000 euro per project. Het betrokken project mag wel geen dubbele subsidiëring genieten. De eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimaal 25% van de totale kosten. De aanvraag moet je indienen via de KIOSK-applicatie. Ook in 2018 wordt er een oproep gepland. 

Meer informatie over partnerprojecten ?

Kan je vinden op de website van het departement cultuur

Naar de partnerprojecten!