Actuele bedragen vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers kunnen vergoed worden door middel van een reële onkostenvergoeding of een forfaitaire onkostenvergoeding. De reële onkostenvergoeding is onbegrensd; je betaalt de werkelijk gemaakte kosten. De bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding stegen wegens indexering in 2018 naar maximum €34,03 euro per dag en maximum €1.361,23 euro per jaar. In 2017 was dat maximum €33,36 euro per dag en €1.334,55 euro per jaar. Er moeten geen belastingen betaald worden op de vergoeding die je als vrijwilliger ontvangt, zolang je onder het maximum toelaatbare bedrag blijft. Sinds 1 juli 2018 is ook de kilometervergoeding voor de auto geïndexeerd: deze bedraagt (alvast) tot 30 juni 2019 maximum 0,3573 euro per kilometer. Ook voor de fietsvergoeding is er een fiscale vrijstelling tot  maximum 0,23 euro per kilometer.

Meer info?

Contacteer Hannes naar hartelust!

Hier vind je Hannes