Onbelast bijklussen - verenigingswerk

Het is met zeer lange tanden dat we info over onbelast bijklussen hier zetten, want eigenlijk heeft het zogenaamde verenigingswerk niets met vrijwilligerswerk te maken. De federale overheid werkte een regeling uit die mensen onder bepaalde voorwaarden de kans moet geven om maximaal 500 euro per maand onbelast bij te verdienen in het verenigingswerk.

Een nieuw statuut

Het statuut 'verenigingswerker' moet toelaten bepaalde functies die zich nu in een grijze zone tussen werk en vrijwilligerswerk zouden bevinden een duidelijk kader te geven. Personen in dit statuut zouden tot 6.000 euro per jaar met een maximum van 500 euro per maand kunnen verdienen, mét een fiscale vrijstelling. De aangifte door door de organisatie en de verenigingswerker verloopt via een app. Voor de aanvang van het werk moet tussen beiden ook een standaardovereenkomst worden ondertekend. Deze standaardovereenkomst werd reeds goedgekeurd door de ministerraad van 16 november. Niet iedereen kan echter gebruik maken van het nieuwe statuut. Het zou enkel toegankelijk zijn voor mensen die minstens 4/5 werken, zelfstandig zijn of gepensioneerd.

Functielijst: een zootje

Eind oktober 2017 maakte de federale regering een lijst bekend met functies en activiteiten waarop het nieuwe statuut kan worden toegepast. We noemden deze lijst "een zootje" In de eerste plaats merken we op dat de formulering van de verschillende functies zeer verwarrend is voor de sectoren zelf. Het is hierdoor niet duidelijk of men deze sector al dan niet wil vatten met dit statuut. De specifieke transversale functies die in de volledige socioculturele sector voorkomen zoals lesgevers, worden gekoppeld aan een onduidelijke opsomming van deelsectoren en/of organisaties. In deze opsomming wordt het sociaal-cultureel volwassenenwerk niet vermeld. Verschillende functies en beschrijvingen overlappen elkaar. Zo worden begrippen als beheerder en coördinator gebruikt als synoniemen terwijl ze dat in de praktijk niet zijn. "Deze verwarring zal zorgen voor foute interpretaties door de betrokken organisaties. Wanneer de inspectie achteraf oordeelt dat het nieuwe statuut verkeerd werd toegepast, heeft dit zware financiële gevolgen voor werkgever en vrijetijdswerker", zo schreven we in november.

Uitstel naar de lente en 1 juli

De regeling zorgde voor heel wat maatschappelijke, juridische en (dus ook) politieke ophef. Dit leidde ertoe dat de invoegetreding werd uitgesteld van 1 januari naar 20 februari. Recent bleek ook dat een deel van de functies pas operationeel wordt vanaf 1 juli. Aangezien de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) inmiddels een belangenconflict inriep is de deadline van 20 februari niet meer realistisch. Een dergelijk ingreep leidt immers tot een uitstel van verdere behandeling van de wet met 60 dagen. Dit geeft hopelijk nog wat ruimte tot overleg. 

Meer weten?

De RSZ ontwikkelde recent de website "bijklussen.be". Hier vind je ook de meest recente informatie over het verenigingswerk terug. Klik hier. 

En Hannes, dan? Ja, Hannes kan je er zeker ook over aanspreken. Hij was, samen met de collega's van Sociare, van op de eerste lijn betrokken bij de gesprekken hierover.

Hannes Renglé