Projectoproepen decreet SCVW en transitiereglement

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk voorziet de mogelijk om een projectsubsidie aan te vragen. Ook organisaties die geen middelen ontvangen op basis van dit decreet kunnen hun kans wagen. De looptijd van het project kan tot 3 jaar duren. Indienen doe je voor 15 juli. Minister Gatz lanceert meteen ook een tweede oproep voor het transitiereglement. Organisaties kunnen een bovenlokaal project met een looptijd van een jaar indienen voor 1 april via de KIOSK-applicatie. 

Laboratorium

Laboratoriumrol centraal

Het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk bepaalt dat diverse sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven vanaf 2018 jaarlijks een subsidie kunnen aanvragen voor bovenlokale sociaal-culturele projecten.

De Vlaamse Regering wil maximaal inzetten op projecten die een bijdrage leveren aan de invulling van de laboratoriumrol. Zo kunnen sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven via maatschappelijk innoverende praktijken op zoek gaan naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken. Concreet betekent dit dat sociaal-culturele projecten via maatschappelijk innoverende praktijken antwoorden proberen te vinden op samenlevingskwesties. Ze kunnen daartoe exploreren met nieuwe strategieën, methodes, doelgroepen, thema’s… Een projectsubsidie kan toegekend worden voor een looptijd van maximaal drie jaar. De indiendatum voor projectaanvragen is uiterlijk 15 juli 2018. Het reglement kan je terugvinden op de website van het Departement van Cultuur. 

Tweede oproep transitiereglement

Sinds 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn, Gelijke Kansen en Sport. Op 9 november 2016 werd hiervoor het decreet betreffende de nieuwe taakstelling van de provincies goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Om een duurzame overdracht te bereiken, wordt 2018-2019 een overgangsperiode waarin verschillende maatregelen voor cultuur en jeugd het waardevolle bovenlokale culturele veld ondersteunen.
Eén van de maatregelen is het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een bovenlokale uitstraling. Ook sociaal-cultureel werk kan op deze oproep reageren.    Het transitiereglement moet de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen, waarborgen in 2018 en 2019. Het reglement vormt een complementaire poot van het Vlaams cultuurbeleid, naast het lokale en landelijke cultuurbeleid. Alle informatie en een handig filmpje dat uitleg geeft over het reglement kan je vinden op de website van het Departement
Liesbeth De Winter Neem contact op met Liesbeth