De groepen, het verenigen, het sociale weefsel

gebouw draad- Website 38


Samen het verschil maken

Met zijn 14.000 ankerpunten is het sociaal-cultureel werk ingesijpeld in alle wijken en buurten in Vlaanderen,  Allemaal groepen burgers die samen aan de slag zijn. Ze organiseren 300.000 activiteiten waar jij en ik aan kunnen deelnemen, ze helpen elkaar en andere mensen uit de nood, ze wegen mee op het beleid van gemeentebesturen, ze vinden elkaar rond taaie kwesties. Ze staan er niet alleen voor, want ze weten dat er in heel wat andere buurten en gemeenten gelijkgezinden onder dezelfde vlag actief zijn. Dat ze samen een krachtige duizendpoot zijn, dat ze samen een wezenlijk verschil maken. 

Zelfs marketeers zien ons verenigingsleven als
een sterk onderdeel van het merk Vlaanderen.
De Federatie


Uniek in de wereld

Dit vrij georganiseerde en breed vertakte sociaal-cultureel werk is uniek in de wereld. In vele buitenlanden bestaat dit niet, daar zijn het vooral professionals die het buurtwerk runnen. Ze verrichten ook knap werk, daar niet van, maar als ze het alleen moeten doen, is het duurder en is de impact op het sociale weefsel vaak beperkter. Bij ons is er een unieke verwevenheid tussen (een relatief klein aantal) beroepskrachten en een schare aan gedreven en duurzame vrijwilligers. 

Sociaal-cultureel werk maakt gelukkig en gezond

Zelfs marketeers zien ons verenigingsleven als een sterk onderdeel van het merk Vlaanderen. Logisch, niet? Uit onderzoek blijkt dat sociaal-cultureel werk mensen gelukkiger en gezonder maakt. Onze sector is wat de griepprik is voor de gezondheidszorg: het vraagt wat centen en organisatie, maar het is veel efficiënter dan genezen. De Federatie waakt erover dat er voldoende middelen en organisatiemogelijkheden zijn voor onze sector. Een kleine investering in een trampoline voor veel maatschappelijk (en economisch) initiatief, een groot (op)vangnet voor honderdduizenden mensen. 

Hier wil ik graag meer over weten

Fijn, Hannes geeft je graag alle informatie over verenigen, groepen en sociale cohesie.

Hannes Renglé