De decreetswebsite

Een nieuw decreet roept natuurlijk veel vragen op. Wat verandert er nu juist? Welke impact heeft dat op mijn organisatie? Hoe bereiden we ons hier het best op voor? Deze website probeert daar allemaal een antwoord op te geven. Per jaar geven we een overzicht van wat er op je afkomt. Zo hopen we het geheel van wetteksten wat overzichtelijker en bevattelijker in beeld te brengen.

Met een simpele klik kom je op de decreetswebsite terecht. Soms is de pagina niet helemaal opgeladen (krijg je een lege pagina te zien), klik dan even op de refresh-button en kleur en tekst vallen op zijn plaats.