Matexi beloont warme buurtinitiatieven. Doe je mee?

Buurtontwikkelaar Matexi ontwikkelt duurzame buurten waar het goed wonen en aangenaam leven is. Om het buurtgevoel te stimuleren, reikt Matexi dit jaar voor de derde keer de Matexi Award uit, de prijs voor het meest verbindende buurtinitiatief. De Matexi Award lanceert daarom een oproep aan buurtbewoners, verenigingen en lokale overheden om zich kandidaat te stellen. Wil je jouw initiatief voordragen? We zetten alle info op een rijtje.

Matexi

Wat is de Matexi Award?

De Matexi Award bekroont succesvolle en beloftevolle projecten op wijk- of buurtniveau (in Vlaanderen, Brussel, Wallonië) die heel concreet inzetten op meer verbondenheid tussen buurtbewoners. Een onafhankelijke jury evalueert de initiatieven. 

Wie kan zich kandidaat stellen?

De Matexi Award richt zich naar 2 doelgroepen:
 • Plaatselijke groepen, verenigingen, buurtbewoners of buurtvoorzieningen (geen overheden) met een boeiend, levendig project of initiatief dat heel concreet inzet op meer verbondenheid tussen de bewoners.
 • Plaatselijke besturen (lokale overheden) die een initiatief op wijkniveau realiseren dat heel concreet bijdraagt aan meer verbondenheid tussen de bewoners en dat ook toepasbaar kan zijn op andere buurten.
Voor elke doelgroep is er een apart kandidaatsdossier.

Beoordelingscriteria?

 • Behoort de kandidaat tot 1 van de 2 doelgroepen (plaatselijke vereniging of lokale overheid)?
 • Draagt het project concreet bij tot meer verbondenheid tussen de buurtbewoners?
 • Is het project al gerealiseerd of in volle uitvoering op het moment van de kandidaatstelling?
 • Is het project tijdelijk en duidelijk afgelijnd?
 • Is het project iets bijzonders, met andere woorden: behoort het niet tot de ‘gewone’ opdrachten van de initiatiefnemers?
Voor inspiratie: zie de lijst van de vorige winnaars op matexi-award.be/vorige edities.

Hoe een kandidatuur indienen?

 • Surf naar matexi-award.be.
 • Open het kandidaatsdossier.
 • Maak een keuze tussen (1) particulier (niet overheid) of (2) lokaal bestuur.
 • Vul de gevraagde informatie in.
 • Voeg eventueel aanvullende informatie toe.
 • Verzend het dossier on line vóór 15 april 2018.

Hoe verloopt het verder

 • U krijgt meteen een bevestiging dat uw project goed ontvangen is.
 • Een jury (zie verder) beoordeelt het project als volgt:
 • Past het in de oproep voor de Matexi Award (zie “criteria”)?
 • Hoe sterk, origineel, inspirerend, enthousiasmerend… is het project in vergelijking met de andere kandidaten?
 • De 5 beste projecten per doelgroep, dus 10 projecten, worden “laureaat”.
 • Per doelgroep (particulier of lokaal bestuur) worden 3 prijzen uitgereikt:
  een 1ste en een 2de prijs
  een publieksprijs op het moment van de prijsuitreiking
 • Vóór 8 mei 2018 krijgt u bericht of u als laureaat bent geselecteerd.

Wat levert de Matexi Award u op?

Voor de plaatselijke particuliere initiatieven:
 • een 1ste prijs voor 1.500 euro
 • een 2de prijs voor 1.000 euro
 • de publieksprijs voor 1.000 euro
Voor alle 5 laureaten: een vermelding in de catalogus en op de Matexi-website een uitnodiging voor de plechtige uitreiking op 7 juni 2018 én een kans op de publieksprijs tijdens deze prijsuitreiking Voor de lokale besturen:
 • een 1ste prijs voor 1.500 euro
 • een 2de prijs voor 1.000 euro
 • de publieksprijs voor 1.000 euro
Voor de 5 laureaten: een vermelding in de catalogus en op de Matexi-website en een uitnodiging voor de uitreiking op 7 juni 2018 De Matexi Award 2018 wordt uitgereikt door dhr. Herman Van Rompuy, minister van Staat, op 7 juni 2018 in de Engie Tower, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel.

De jury voor de Matexi Award 2018

De jury voor beoordeling van de Matexi Award 2018 bestaat uit:
 • Gaëtan Hannecart, CEO Matexi – voorzitter
 • Mark Suykens, voormalig directeur van de VVSG
 • Tom De Schutter, Directeur développement territorial l’UVCW
 • Xavier Delmon, Administrateur Tr@me scrl
 • Chris Truyens, directeur Samenlevingsopbouw Vlaanderen
 • Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond
 • Gerrit Rauws, directeur van de Koning Boudewijnstichting
 • Guy Redig, professor VUB, secretaris van de jury
BRON: www.matexi-award.be 
I