header handjes

Pers

Als belangenbehartiger volgt De Federatie alles wat politiek en maatschappelijk beweegt en een impact heeft op sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties. We kennen onze sectoren door en door en zien de grote tendensen én de kleine verhalen. Zo hebben we expertise en standpunten over alles wat een impact heeft op het functioneren van organisaties in deze sectoren. Die uiten we op verschillende fora, ook geregeld in de pers. Lees hier onze standpunten en persberichten.

Hier vind je cijfers en informatie over het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten.


Een specifieke vraag?

Contacteer onze persverantwoordelijke Bart Verhaeghe - 0474 / 77 11 26 - bart@defederatie.org