header handjes

Amateurkunsten

44% van de Vlaamse bevolking - of meer dan 2 miljoen Vlamingen ouder dan 14 jaar - doet aan amateurkunsten: muziek, zang, theater, dans, beeldende kunst, schrijven, film, fotografie… soms zelfs een combinatie van één of meerdere kunstdisciplines. Dat is straf.

Het Amateurkunstendecreet van 22 december 2000 erkent negen landelijke amateurkunstenorganisaties die de meer dan 10.000 groepen en de meer dan 2 miljoen individuele kunstenaars ondersteunen. Zo is er VLAMO voor instrumentale muziek, KUNSTWERKT voor beeldende kunst, Creatief Schrijven, VI.BE voor niet-klassieke muziek, BREEDBEELD voor beeldcultuur, Muziekmozaïek voor folk en jazz, Koor&Stem voor vocale muziek, OPENDOEK voor theater en tot slot Danspunt. Voeling houden met de basis en achterban is cruciaal voor een betekenisvolle werking en ondersteuning van de amateurkunstenorganisaties. Naast focus op actieve kunstbeoefening streven heel wat amateurkunstenorganisaties naar een brede cultuurparticipatie door een groot publiek aan te spreken met toeleidingen en initiaties. Maar ook zetten zij in op talentontwikkeling en het aanbieden van kansen voor wie artistieke ambitie koestert. Tot slot brengt amateurkunst mensen samen en draagt zo bij tot gemeenschapsvorming.

De amateurkunstensector valt niet in één hokje te vatten. Eigen aan de amateurkunst is het samengaan van een artistieke, een sociale en een educatieve component. Daardoor bevindt amateurkunst zich op de snijlijn met verschillende andere beleidsdomeinen, zoals (deeltijds kunst)onderwijs, kunsten, erfgoed, cultuureducatie, bovenlokaal en lokaal cultuurbeleid, jeugdwerk, welzijn,... en natuurlijk sociaal-cultureel volwassenenwerk. De amateurkunsten maken deel uit van een veelzijdig netwerk.

De amateurkunstensector leren kennen in 6 minuten? -> dit filmpje!

Onderaan deze pagina vind je tegels die je leiden naar het decretaal kader van amateurkunsten; naar relevant onderzoeksmateriaal en naar een blik op de aanverwante sectoren van deze boeiende sector.


Ondersteuning door steden en gemeenten

Ook steden en gemeenten ondersteunen amateurkunstenverenigingen en individuele amateurkunstenaars. Check de subsidiemogelijkheden van jouw stad of gemeente via de lokale dienst cultuur of dienst vrije tijd. De steden Brussel en Antwerpen ontwikkelden een eigen amateurkunstenwerking:
  • Zinnema, open talentenhuis in Brussel
  • Fameus, creatieve broedplaats voor amateurkunstenaars in Antwerpen


Negen landelijke amateurkunstenorganisaties

Breedbeeld

Breedbeeld

Vorstermanstraat 7 bus 15
2000 Antwerpen

Creatief Schrijven

Creatief Schrijven

Gitschotellei 138
2600 Antwerpen

Danspunt

Danspunt

Dok Noord, Sint-Salvatorstraat 18a
9000 Gent

Koor&Stem

Koor&Stem

Pater Pirestraat 50
2018 Antwerpen

Kunstwerkt

Kunstwerkt

Nederpolder 2
9000 Gent

Muziekmozaïek

Muziekmozaïek

Nederpolder 2
9000 Gent

Wijngaardstraat 5
1755 Gooik

Opendoek

Opendoek

Italiëlei 6
2000 Antwerpen

VI.BE

VI.BE

Bloemenstraat 32
1000 Brussel

Vlamo

Vlamo

Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent