header handjes

Decreet Amateurkunsten

Het "Decreet betreffende de amateurkunsten" dateert van 2000 en erkent 9 landelijke amateurkunstenorganisaties die elk een discipline ondersteunen. Sinds 2000 zijn er al enkele wijzigingen aangebracht aan de oorspronkelijke tekst. De laatste versie van het decreet vind je in de Vlaamse Codex.
Op de website www.vlaanderen.be/cjm wordt alle informatie over het amateurkunstendecreet gebundeld. Je vindt er niet alleen het decreet, maar ook een link naar de laatste versie van het uitvoeringsbesluit. Dit besluit maakt de bepalingen in het decreet concreet.

In 2023-2024 wordt dit amateurkunstendecreet - intussen 24 lentes jong - herzien. Op deze pagina blijf je helemaal mee met de laatste evoluties.


Internationale projecten

Het amateurkunstendecreet bevat ook een impulslijn voor internationale projecten. Ben je op zoek naar ondersteuning voor een activiteit in het buitenland, zoals deelname aan een wedstrijd? Wil je een internationaal evenement in Vlaanderen organiseren of een samenwerkingsproject opzetten met buitenlandse partners? Het decreet voorziet een projectsubsidie voor:
  • internationale culturele projecten in Vlaanderen: indienen voor 1 oktober
  • internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project: 3 indiendata per jaar
  • cofinanciering voor internationale projecten: indienen uiterlijk 4 maanden voor de start van het project

Globe Internationaal Photo By Kyle Glenn On Unsplash