header handjes

Decreet Amateurkunsten

In 2023 wordt het Amateurkunstendecreet herzien. Op deze pagina lees je er alles over.