Onze bestuurders

Met 23 zijn ze, de leden van onze Raad van Bestuur. Stuk voor stuk democratisch verkozen door onze leden. Toewijding aan de sector is hen niet vreemd: maar liefst 8 keer per jaar komen ze samen om mee de bakens te verzetten waarop ons team zich kan richten. Wij zorgen ervoor dat onze bestuurders steeds op de hoogte blijven van de laatste beleidsontwikkelingen, in het sociaal-cultureel werk, de amateurkunsten én in andere relevante domeinen. Een wisselwerking met niets dan voordelen dus! Voor het team van De Federatie vormen de bestuurders een klankbord van onschatbare waarde: ze denken constructief en toekomstgericht met ons mee, ondersteunen ons met raad en daad en zorgen ervoor dat we dossiers altijd vanuit verschillende gezichtspunten bekijken. En willen we iets tot op de bodem uitspitten, dan trekken we samen op tweedaagse. Intensief maar ook erg verrijkend én plezant, zo krijgen we te horen na elke editie. De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, maar het team probeert de bestuurders wel te verwennen met extra lekkere koffie, koekjes of een etentje.
Deze Raad is een belangrijk bestuursorgaan van De Federatie. De samenstelling weerspiegelt bijgevolg de diversiteit van de sectoren. Organisaties klein en groot, mannen, vrouwen, verenigingen, bewegingen, verschillende overtuigingen, enz. Ze hebben allemaal een plaatsje in de vergadering. Onze leden kunnen hen steeds aanspreken met bedenkingen, problemen of ideeën.

In oktober 2021 wordt een nieuwe Raad van Bestuur verkozen. Daarbij verzekeren we ook de verscheidenheid van onze sectoren, maar voor de sociaal-culturele sector vervalt de indeling in 'werksoorten' (= verenigingen; bewegingen; vormingsinstellingen). Het nieuwe decreet praat namelijk niet langer over werksoorten, vandaar.

Tot de nieuwe Raad van Bestuur bekend is, vind je hier de huidige samenstelling, ingedeeld dus volgens de werksoorten.

VERENIGINGEN
Gert De Nutte (HVV) - Roel François (Okra) - Fernando Marzo (Feniks) - Lilith Roggemans (VIVA-SVV) - Tom Joos (Gezinsbond) - Kris Opdedrynck (Davidsfonds) - Johan Vijverman (Pasar) - Lennart Thienpont (VOEM) - Hilde Roosens (VVB)
BEWEGINGEN
Linde Camps (Autodelen.net) - Frieda Bex (Welzijnszorg) - Ine De Rycke (Bond Zonder Naam) - Joke Blockx (GetBasic)
VOLKSHOGESCHOLEN
Steve Maes (Avansa regio Gent) - Ria Van Asch (Avansa regio Mechelen) - Kris Carlier (Avansa Oostende-Westhoek)
VORMINGSINSTELLINGEN
Annick Clauwaert (Vorming & Actie) - Greet Firlefyn (Vijftact) - Daniël Van Themsche (Het Vlaamse Kruis) - Kristien Vrancken (CCV) - Herman Lauwers (Kwadraet)
AMATEURKUNSTEN
Katrien Boogaerts (Kunstwerkt) - Jan Matthys (VLAMO)
Herman Lauwers
Herman is de voorzitter van De Federatie. Hij begeleidt onze vergaderingen met een rustige stem, een luisterend oor en een besluitvaardige hand. Zijn heden én verleden zijn getekend door de jeugdbeweging, de lokale en de Vlaamse politiek en het brede sociaal-cultureel werk.  Dankzij deze uitgebreide ervaring is zijn aanvoelen van gevoeligheden in de sector en politiek, aangescherpt tot een niveau van (quasi) onfeilbaarheid.  
Herman Crop

Vragen over de Raad van bestuur of er zelf deel van uitmaken?

Dan neem je best contact op met Dirk Verbist (dirk@defederatie.org - 0474/05 19 06) of met Ellen De Boeck (ellen@defederatie.org - 0474/62 95 63).