header handjes

Onze bestuurders

Met 22 zijn ze, de leden van ons Bestuur. Stuk voor stuk democratisch verkozen door onze leden. Op 28 april 2023. Toewijding aan de sector is hen niet vreemd: maar liefst 8 keer per jaar komen ze samen om mee de bakens te verzetten waarop ons team zich kan richten. Wij zorgen ervoor dat onze bestuurders steeds op de hoogte blijven van de laatste beleidsontwikkelingen, in het sociaal-cultureel werk, de amateurkunsten én in andere relevante domeinen. Een wisselwerking met niets dan voordelen dus! Voor het team van De Federatie vormen de bestuurders een klankbord van onschatbare waarde: ze denken constructief en toekomstgericht met ons mee, ondersteunen ons met raad en daad en zorgen ervoor dat we dossiers altijd vanuit verschillende gezichtspunten bekijken. En willen we iets tot op de bodem uitspitten, dan trekken we samen op tweedaagse. Intensief maar ook erg verrijkend én plezant, zo krijgen we te horen na elke editie. De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, maar het team probeert de bestuurders wel te verwennen met extra lekkere koffie, koekjes of een etentje.
Dit Bestuur is een belangrijk bestuursorgaan van De Federatie. De samenstelling weerspiegelt bijgevolg de diversiteit van de sectoren. Organisaties klein en groot, mannen, vrouwen, verschillende overtuigingen, verschillende klemtonen in de werking, enz. Ze hebben allemaal een plaatsje in de vergadering. Onze leden kunnen hen steeds aanspreken met bedenkingen, problemen of ideeën.

Dit Bestuur werd op 28 april 2023 verkozen. Het nieuwe decreet praat niet langer over de 'werksoorten' (= verenigingen; bewegingen; vormingsinstellingen) en dus delen we onze bestuurders ook niet meer in per 'werksoort'. We verzekerden wél de verscheidenheid van onze sectoren, zodat alle realiteiten en invalshoeken een plek krijgen.

Bestuur De Federatie
Frieda Bex (Welzijnszorg) - Joke Blockx (Liga voor Mensenrechten) - Sander Van Parijs (Muntuit) - Sander Demeester (Vorming & Actie) - Ine De Rycke (Bond Zonder Naam) - Pieter Deforche (De Vormers) - Isaak Dieleman (Landelijke Gilden) - Koen Browaeys (InclusieAmbassade) - Roel François (Okra) - Jeroen Keymeulen (Koor&Stem) - Herman Lauwers (extern deskundige) - An Leenders (Creatief Schrijven ) - Steve Maes (Avansa regio Gent) - Stefan Nieuwinckel (Pax Christi) - Kris Opdedrynck (Davidsfonds) - Greet Poelmans (Avansa Limburg) - Lilith Roggemans (Rebelle) - Marco Schepers (Feniks) - Lies Pelsmaekers (Impuls) - Nathalie Van Leuven (Avansa Midden- en Zuid West Vlaanderen) - Kristien Vrancken (CCV) - Johan Vyverman (Pasar)
Herman Lauwers
Herman is de voorzitter van De Federatie. Hij begeleidt onze vergaderingen met een rustige stem, een luisterend oor en een besluitvaardige hand. Zijn heden én verleden zijn getekend door de jeugdbeweging, de lokale en de Vlaamse politiek en het brede sociaal-cultureel werk.  Dankzij deze uitgebreide ervaring is zijn aanvoelen van gevoeligheden in de sector en politiek, aangescherpt tot een niveau van (quasi) onfeilbaarheid.  
Herman Crop

Vragen over de Raad van bestuur of er zelf deel van uitmaken?

Dan neem je best contact op met Dirk Verbist (dirk@defederatie.org - 0474/05 19 06)