Wie & Wat?

Wij zijn De Federatie. Onze baseline bestaat uit “sociaal-cultureel werk” en “amateurkunsten”, de sectoren voor wie we het allemaal doen. De Federatie verenigt, vertegenwoordigt en informeert (lid)organisaties die op ‘landelijk’ vlak in deze twee sectoren actief zijn, maar ook initiatieven op regionaal en lokaal vlak staan op onze radar.

Vlaanderen is voor ons ondenkbaar zonder sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten: geëngageerde en creatieve burgers kunnen er hun ei kwijt, blazen er onze democratie voortdurend nieuw leven in, leren er op 1001 manieren dingen bij en beleven hun passie samen met anderen. Ze zijn de schering en inslag van ons sociaal weefsel.

Dat is waar we in geloven. Dat is wat ons drijft, elke dag opnieuw!

De Federatie in 2 minuten?


We doen het niet voor onszelf

In alle buurten en wijken, over heel Vlaanderen en Brussel telt het sociaal-cultureel volwassenenwerk zo’n 14.000 lokale ankerpunten. Meer dan 200.000 vrijwilligers zetten zich met veel passie en gedrevenheid in voor de samenleving. Een dikke twee miljoen mensen schraagt de sector als lid en de 300.000 activiteiten tellen jaarlijks ongeveer 10.000.000 deelnemers. Je leest het, heel Vlaanderen IS sociaal-cultureel. Een diverse sector kent een divers publiek: een kleine 40% van de sociaal-culturele organisaties richt zich expliciet en structureel op kansengroepen. Best iets om fier op te zijn. Een op drie Vlamingen beoefent een kunstvorm in de vrije tijd. Dat maakt meteen duidelijk hoe belangrijk de amateurkunsten en zijn beoefenaars zijn voor Vlaanderen. Tienduizend groepen en honderdduizenden individuen zijn verbonden met de amateurkunstensector Als je het hen zelf vraagt zullen ze zeggen dat het voor hen een uitlaatklep betekent, dat ze zichzelf ontplooien, dat ze zo hun engagement en creativiteit vormgeven en hun interesses delen met elkaar. ‘Enthousiast’, ‘creatief’ en ‘sociaal’ zijn de woorden die de amateurkunstenaar gebruikt om zichzelf te omschrijven. Maar we durven verder kijken. Voor alle burgers die positieve alternatieven zoeken voor onze samenleving en de ambitie hebben om met hun project te groeien en zo het lokale te overstijgen, stampten we een heuse ‘State of the Region’ uit de grond. En organisaties met ambities voor (bijna) heel Vlaanderen, maar die nog niet erkend zijn, zijn ook van harte welkom bij De Federatie. Ook hebben we bijzondere aandacht voor wat zich voordoet in Brussel.

En we doen het niet alleen

Leden

Zonder leden geen federatie. Deze organisaties klein en groot, mannen, vrouwen, verenigingen, bewegingen, verschillende overtuigingen, enz.: ze hebben allemaal een plaatsje bij De Federatie. Zij zijn de onderdelen die samen de krachtige motor vormen die De Federatie elke dag opnieuw op volle toeren doet draaien. Ontmoetingen op regelmatige basis, gerichte bevragingen over hete hangijzers en informele babbels: De Federatie houdt de vinger aan de pols van haar leden.

Wisselwerking

Ons team van experten houdt onze bestuurders en leden steeds op de hoogte van de laatste beleidsontwikkelingen. En omgekeerd behoudt ons team door intensieve contacten een goed overzicht over wat er leeft bij de achterban. De cyclus van bijeenkomsten van onze werkgroepen, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering speelt daarin een cruciale rol. Een wisselwerking met niets dan voordelen dus!

Netwerken

De Federatie neemt een actieve rol op in tal van netwerken, coalities en overlegplatformen. Waar noodzakelijk en waar mogelijk bundelen we de krachten.met Socius, Scwitch, Sociare, de Verenigde Verenigingen, het departement CJM, de SARC, de Sociale Innovatiefabriek, de Hoge Raad voor Vrijwilligers, de Koning Boudewijnstichting, en ga zo maar door... Vanzelfsprekend onderhouden we ook intensieve banden met parlementsleden, medewerkers van kabinetten en administraties en andere beleidsmakers.

Wat we doen, doen we graag ... en goed

Als we zeggen dat De Federatie spreekt in naam van de sector, dan menen we dat ook. Van ons hoor je geen loze uitspraken op basis van een vaag buikgevoel, wel solide, onderbouwde statements. Daar gaan we prat op. We bevragen en beluisteren onze leden steeds weer op een gerichte manier. De informatie die dat oplevert, in combinatie met de expertise van onze teamleden en bestuurders, maakt van ons een degelijke en betrouwbare gesprekspartner. Voor minder doen we het niet. Dat vraagt een grote inzet van De Federatie en haar leden, maar tegelijk versterkt het onze band.

En dat laten we ook graag zien!

Beleidsteksten en regelgeving zijn zelden meeslepend proza. Daarom maakt De Federatie er een erezaak van om relevante informatie zo veel als mogelijk hapklaar aan te bieden. Zo kunnen onze leden er nadien gemakkelijk mee aan de slag in de eigen organisatie. Onze website speelt daarin een belangrijke rol.
Wil je meermaals per maand het laatste beleidsnieuws uit onze sector (en vaak ver daarbuiten, maar steeds met een sociaal-culturele/amateurkunsten insteek) in je mailbox? Schrijf je dan in op onze onmisbare nieuwsbrief. Geïnteresseerd in wat er bovenlokaal leeft? Ook daarover hebben we een nieuwsbrief. Jaarlijks brengen we ons beleidsmagazine Wascabi uit. We koppelen daar een zeer gesmaakt netwerkevent aan voor de brede sector.

Wat we belangrijk vinden

Noem een overtuiging, mening of invalshoek en je vindt ze terug in De Federatie. Mooi, niet? Actief pluralisme noemen we dat. We kijken elkaar recht in de ogen, willen begrijpen wat de ander belangrijk vindt en proberen er een gemeenschappelijk belang in te vinden.
De Federatie heeft geen andere focus dan die van haar leden. Wij zijn van hen. Daarom is een persoonlijke band zo belangrijk. Waar zijn ze mee bezig? Waar liggen ze wakker van? We willen en moeten dit weten. Zodat we in vertrouwen samen naar oplossingen kunnen zoeken. De wereld verandert, organisaties veranderen en dus liggen oplossingen zelden op platgetreden paden. We puzzelen, wroeten en zoeken tot we toekomstgerichte antwoorden hebben op vragen van vandaag. Offensief, constructief, gedreven. En een oplossing is voor ons geen oplossing als er geen draagvlak voor bestaat. Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten is niet voor doetjes. Onze leden zijn ondernemende werkers die zeer goed weten waar de klepel hangt. Onze partners en overheden komen beslagen op het ijs. Wij dus ook, professioneel als we zijn.

Voor deze missie gaan we elke dag

  • De Federatie sociaal-cultureel werk en amateurkunsten wil de collectieve, sectorale, werksoortelijke en organisatiebelangen behartigen van de aangesloten organisaties ten aanzien van verschillende overheden en instanties en wil hen bij deze overheden en instanties vertegenwoordigen.
  • De Federatie is een autonome VZW van en opgericht door erkende en/of gesubsidieerde organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten
  • De Federatie wil het particulier initiatief in de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de sector van de amateurkunsten, via de belangenbehartiging, mogelijkheden bieden en versterken. De Federatie wil bijdragen tot het democratisch functioneren van de samenleving waarin pluralisme, verdraagzaamheid en respect belangrijke waarden zijn en waarin iedereen de kans krijgt om daaraan bij te dragen.
  • De Federatie realiseert haar kerntaak door middel van activiteiten in de sfeer van de belangenbehartiging inclusief beleidsadvisering, beleidsvoorbereiding en dienstverlening.
  • Wederzijds vertrouwen, samenwerking en voortdurend overleg met alle belanghebbenden, samen met respect voor de eigenheid van elke organisatie, zijn de basis voor de werkzaamheden van De Federatie.
  • Om haar taken te kunnen realiseren hecht De Federatie belang aan een open en opbouwende dialoog met de verschillende overheden en met de instanties die voor de organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten van belang zijn.

Wat kunnen we voor jou doen?

Denk je dat De Federatie iets voor jou kan betekenen? Voor een milde jaarlijkse financiële bijdrage bieden we je een stevig netwerk, actuele informatie over regelgeving en beleid, deskundig advies én een stem in het beleid. Elk lid van De Federatie heeft een eigen aanspreekpunt. Een vertrouwenspersoon bij wie je terecht kan met al je zorgen en vragen. Zo loop je niet verloren in het doolhof van overheidsinstanties, bovenbouworganisaties, aanverwante sectoren of wetteksten.
NEEM CONTACT EN WE BEKIJKEN WAT MOGELIJK IS.
Enne... volg ons reilen en zeilen op Facebook en Twitter.
20200421Infographics Poster2

Jaarverslag 2019 in cijfers en beelden. Klik op de afbeelding om te vergroten.