header handjes

Barbara Delft

Beleidsmedewerker Amateurkunsten

Wascabi 2021 barbara
Barbara Delft is ons aanspreekpunt voor de amateurkunsten. Zij is mee met wat er leeft in die sector, organiseert het overleg en ondersteunt de belangenbehartiging ervan. De juiste persoon op de juiste plaats, want in het verleden was ze al professioneel actief bij een amateurkunstenorganisatie. Ze zal dan ook verwante dossiers als het leen- en auteursrecht, het deeltijds kunstonderwijs met o.a. de alternatieve leercontext en cultuureducatie opvolgen.
Mede dankzij haar passage aan de Universiteit Antwerpen als assistent voor de masteropleiding Cultuurmanagement heeft ze een brede kijk op wat er leeft in het culturele veld, ook op het vlak van onderzoek. En ook dat blijft ze voor De Federatie in de gaten houden.
Barbara is afwezig op vrijdag. Email: barbara@defederatie.org Telefoon: 0477 64 77 10 of 02 244 93 39