header handjes

Onder één hoedje

De Federatie is de belangenbehartiger van sociaal-culturele én amateurkunstenorganisaties. Twee zeer stevig maatschappelijk verankerde sectoren met een veelheid van organisaties en praktijken. Hoewel ze een ander beleidskader hebben, zijn er ook heel wat gelijkenissen en komen ze elkaar op het terrein steeds meer tegen. Want beide sectoren zijn niet in één hokje te vatten. Bij sociaal-culturele organisaties staan ontmoeting, gemeenschapsvorming, niet-formeel leren en maatschappelijk engagement voorop. Bij amateurkunstenorganisaties is dat het artistieke, maar het sociale en educatieve aspect zijn ook prominent aanwezig. Ze werken dus op heel wat snijlijnen in de samenleving en maken deel uit van een veelzijdig netwerk.

In dit dossier bundelen we interessante voorbeelden van kruisbestuivingen tussen amateurkunsten- en sociaal-culturele organisaties. Omdat ze bondgenoten zijn en elkaar willen versterken. En omdat het nu eenmaal spettert als men het beste van twee werelden combineert.