header handjes

Suggesties voor lokale besturen vallen in goede aarde

De Federatie verspreidde een drietal weken geleden samen met andere sectororganisaties een persbericht en bijbehorende nota met suggesties over hoe lokale besturen hun verenigingen kunnen ondersteunen in deze coronacrisis. Een aantal gemeenten liet zich alvast inspireren; hopelijk volgen er nog.

Kleinschalige, lokale (vrijwilligers)organisaties vallen uit de boot van federale en Vlaamse steunmaatregelen omdat je daarvoor minstens 1 VTE moet tewerkstellen. Samen met de vaststelling dat precies deze lokale organisaties het snelst schakelen in coronatijden en een grote rol spelen in solidariteitsinitiatieven, leidde dit tot een gezamenlijk persbericht vanuit heel wat vrijetijdssectoren.  Daarin riepen we lokale besturen op om een set van laagdrempelige maatregelen te nemen om de werking van die kleinschalige organisaties te ondersteunen. Deze suggesties werden breed verspreid, via nieuwsbrieven en websites van de partnerorganisaties, maar voornamelijk via facebook. We merkten dat heel wat lokale organisaties dit via facebook onder de aandacht brachten van lokale schepenen of gemeenteraadsleden. Dat werkte! Zo werden de maatregelen besproken op de gemeenteraad van Avelgem en bezorgden alle adviesraden van Dilbeek gezamenlijk het 8-puntenplan aan het schepencollege. Ook in Mortsel en Gent beweegt er wat. In Oostende besliste de Cultuurraad in samenspraak met de vrijetijdsdiensten van de stad - met expliciete verwijzing naar het 8-puntenplan - dat alle vragen van lokale organisaties naar één contactadres kunnen gestuurd worden. Ook in Dendermonde bekijkt het schepencollege wat ze op welke manier kunnen implementeren. OP/TIL - het steunpunt voor bovenlokale cultuur - verspreidde de suggesties gericht naar intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Zij krijgen alvast signalen dat de meeste lokale besturen proberen om iets te doen voor hun verenigingen en soms nog zoekende zijn naar inspiratie. In regio Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar) proberen ze dit intergemeentelijk af te stemmen. Men zet er bv in op alternatieven zoals "takeaway toelaten ipv eetfestijn"; dat zijn zaken die aan een gemeente niets kosten, maar die mogelijk wel een beetje de schade beperken.

Wens je ook jouw gemeentebestuur aan te porren? Ga naar onze facebookpagina en deel het bericht over het 8-puntenplan op de facebookpagina van uw gemeente. Spread the word!


We bezorgden onze suggesties ook aan het kabinet van minister Somers die even geleden uitpakte met "Vlaanderen helpt", een bundeling van inspiratie en goede voorbeelden van wat gemeenten kunnen doen in coronatijden. Op de site is ook een 'handreiking aan lokale besturen' te vinden die normaliter nog verder aangepast en geüpdatet zal worden. We gaven hen alvast de tip om ook lokale verenigingen een volwaardige plek te geven in deze handreiking. VVSG bundelt - voor haar leden - op haar ondersteunings- en inspiratiepagina's alle suggesties en best practices. Vind je dat jouw stad of gemeente goed bezig is en heb je concrete voorbeelden? Laat die dan weten aan henk.keygnaert@vvsg.be. Hij zorgt ervoor dat het een plek krijgt op hun site.
20200428Pancarte 8Tips 01

Wat gemeentebesturen kunnen doen voor lokale verenigingen

Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart