header handjes

Vluchtelingenwerk Vlaanderen in Knack: 'Bescherming van mensen op de vlucht is tot minimum herleid'

Na vijf jaar regering-Michel I is de bescherming van mensen op de vlucht tot een minimum herleid. Die strenge conclusie trekt Vluchtelingenwerk Vlaanderen uit de beleidsnota waarmee staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de laatste maanden van de legislatuur intrekt. Knack laat directrice Charlotte Vandycke aan het woord.

Het volledige artikel kan je lezen op de website van Knack.