header handjes

Bovenlokaal cultuurbeleid

Projecten bovenlokale cultuur

Een half jaar na de interne staathervorming die de bevoegdheid cultuur van de provincies overhevelde naar het Vlaamse niveau, werd in 2019 het nieuwe Decreet Bovenlokale Cultuurwerking gelanceerd. Een deel van de taken van het Forum voor Amateurkunsten, dat t.e.m. 2018 het steunpunt van de amateurkunstensector was, ging naar het nieuwe Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur: OP/TIL. Intussen hebben de negen landelijke amateurkunstenorganisaties een plek gevonden bij sectororganisatie De Federatie. De Federatie en het nieuwe steunpunt stemmen hun opdrachten op elkaar af, met bijzondere aandacht voor de expliciete plaats die de amateurkunsten daarbij verdienen.
De projectsubsidies voor bovenlokale cultuurwerking, waarvoor 2 keer per jaar een oproep wordt gelanceerd, bieden kansen om de amateurkunsten zichtbaarder op de agenda te zetten, het amateurkunstenbeleid beter af te stemmen tussen de gemeenten en ook bruggen te slaan naar cultuurcentra en het deeltijds kunstonderwijs.
20191216Kaartje Igsen

De 19 regio's waar een IGS erkent is.


Intergemeentelijke samenwerkingen

Het Bovenlokaal Cultuurdecreet is er niet alleen voor projectsubsidies. Vanaf 2020 voorziet het ook in werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de zogenaamde IGS'en. Zij nemen een regierol op als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld.
19 IGS'en werden erkend en moeten vanaf 2020 aangesloten steden en gemeenten ondersteunen om een divers, complementair en rijk cultuurlandschap in de regio tot stand te brengen. En daartoe behoort uiteraard ook de samenwerking met amateurkunsten en sociaal-cultureel werk. Amateurkunsten kunnen immers niet ontbreken in een bovenlokaal, cultuurbreed verhaal.
20191206 State Zakjes Aarschot Kopie


State of the Region

De Federatie houdt de vinger aan de pols van de nieuwe ontwikkelingen in het bovenlokale cultuurdomein. Dat doen we door 2 à 3 keer per jaar een inspiratienetwerk op te zetten in verschillende regio's in Vlaanderen. We willen immers ook initiatieven die op het 'tussenniveau' leven een stem geven in het Vlaamse cultuurbeleid. Daarom nodigen we tijdens State of the Region zowel bovenlokale initiatieven, lokale spelers, cultuurambtenaren als burgerinitiatieven uit. Intussen verzamelen wij cijfers, noden en verhalen. Het doel? Informatie, feedback, inspiratie en ontmoeting. De invulling is elke keer anders, afhankelijk van wat er leeft in de regio en de inbreng van plaatselijke partners. Voor wie? Alle burgers die positieve alternatieven zoeken voor onze samenleving en de ambitie hebben om met hun project te groeien en zo het lokale te overstijgen. Meer info: www.stateoftheregion.be

Schrijf je hier in op de Nieuwsbrief Bovenlokaal en blijf op de hoogte!

Op deze pagina bundelen we de evoluties en nieuwigheden rond het Decreet Bovenlokale Cultuur.