header handjes

Kunst- en cultuureducatie

Cultuureducatie Photo By Dragos Gontariu On Unsplash
Kunst- en cultuureducatie doorkruisen verschillende beleidsdomeinen. Verschillende actoren in diverse sectoren bieden immers een vorm van cultuureducatie aan: cultuurcentra, gespecialiseerde vormingsinstellingen, kunsteducatieve organisaties, Avansa's en uiteraard ook de amateurkunstenorganisaties en -verenigingen. Amateurkunstenaars leren een leven lang. Dat kan op formele, klassieke manieren: door opleidingen te volgen in het (deeltijds kunst)onderwijs, maar dat kan ook op allerhande non-formele en informele manieren. Amateurkunstenaars leren immers aan en van elkaar binnen de groep of vereniging waarin ze actief zijn. Bovendien voorzien de 9 landelijke amateurkunstenorganisaties allerhande workshops, coachingtrajecten, begeleidingen etc. om de lokale amateurkunstenaars te ondersteunen in hun ontwikkeling
"Tachtig tot negentig procent van wat beoefenaars van de amateurkunsten doen, valt onder een al dan niet begeleide vorm van cultuureducatie."
publiq, 'Uit de Schaduw', p. 94


Publicatie 'Uit de Schaduw'

Uit de schaduw cover
Net omdat cultuureducatie zo versnipperd is in verschillende beleidsdomeinen, is het soms moeilijk een overzicht te houden van aanbieders en vormen. publiq bundelde inspirerende verhalen over cultuureducatie in de vrije tijd uit verschillende sectoren in de publicatie 'Uit de Schaduw: de ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd in Vlaanderen'.

Download hier de publicatie van publiq: 'Uit de Schaduw: de ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd in Vlaanderen'