header handjes

Kunsten

Een continuüm

De relatie tussen amateurkunsten en de professionele kunstensector is logisch. Amateurkunsten zijn namelijk zowel voedingsbodem als afzetdomein van de professionele kunsten. Er bevindt zich tussen beide sectoren een continuüm waarin de individuele kunstenaar of de de amateurkunstengroep zich begeeft.
In het grootschalig bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten (2019) werden beoefenaars bevraagd over hun professionaliteit, niveau en ambities:
  • 14% van de amateurkunstenaars geeft aan (eerder) professioneel bezig te zijn met zijn/haar kunstdiscipline
  • 35% vindt zichzelf (eerder) gevorderd
  • 30% van de amateurkunstenaars wil werk tonen aan een breed publiek
  • beoefenaars verbonden aan de landelijke amateurkunstenorganisaties beschouwen zich gemiddeld als meer professioneel en hebben grotere ambities


Kruisbestuiving

De relatie tussen de amateurkunstensector en de professionele kunsten is intens. Er worden producties opgezet waarin beoefenaars uit beide sectoren samenwerken. Ook de kwaliteit van kunstenaars uit de amateurkunstensector wordt steeds vaker erkend. Bovendien bereiken de landelijke amateurkunstenorganisaties met hun projecten, online platformen, publicaties etc. ook professionele kunstenaars. Verder is er geregeld overleg, wederzijds advies, coaching en begeleiding, talentontwikkelingstrajecten, compositieopdrachten etc.

In de publicatie 'DIT DOET ME WAT - Amateurkunsten in Vlaanderen' en op www.amateurkunsten.be vind je tal van getuigenissen over samenwerking tussen amateurkunsten en professionele kunsten.

Kunstwerkt Cedric Verhelst Tekenfabriek Drukdrukdruk

(c) Cedric Verhelst: KUNSTWERKT - drukdrukdruk