header handjes

Lokaal cultuurbeleid

Ondersteuning door steden en gemeenten

In een stad of gemeente zijn veel spelers die een rol kunnen vervullen in de ondersteuning van amateurkunsten, zoals het gemeenschaps- of cultuurcentrum, het deeltijds kunstonderwijs, het jeugdhuis,... en natuurlijk de diensten cultuur en vrije tijd. De 9 landelijke amateurkunstenorganisaties werken dan ook samen met lokale actoren om amateurkunstenaars en groepen zo goed mogelijk te ondersteunen.
De steden Brussel en Antwerpen ontwikkelden een eigen amateurkunstenwerking:
  • Zinnema, open talentenhuis in Brussel
  • Fameus, creatieve broedplaats voor amateurkunstenaars in Antwerpen
Logo Panache


Panache

Wil je nagaan hoe goed je als stad of gemeente scoort? Laat je inspireren door de toolkit 'Panache' van het Forum voor Amateurkunsten. Panache brengt in kaart wat er is en wat je wil bereiken. Verwacht geen pasklare oplossingen - elke context is anders - maar ga aan de slag en zie welke verbeteracties komen bovendrijven voor een actueel en doordacht beleid.
Hoe werkt het?
  • Je brengt een ploeg samen van professionals, ambtenaren, vrijwilligers... uit jouw stad of gemeente die betrokken zijn bij de lokale amateurkunstenwerking
  • Panache loodst je door het denkproces. Via kritische vragen, voorbeelden en leestips, kom je tot nieuwe inzichten, bepaal je finaliteiten en eigen accenten, en vertaal je deze naar concrete acties.
  • Neem hiervoor tijd: 2 of 3 sessies van 2,5 uur. Na deze oefening heb je een stevig plan van aanpak. Klaar voor de toekomst waarin 'BBC', lokale autonomie, bovenlokaal denken en een snel veranderde context centraal staan.
Vragen? Contacteer barbara@defederatie.org

Download hier de toolkit Panache

Photo By Priscilla Du Preez On Unsplash


Inspiratiegids voor lokaal amateurkunstenbeleid

Op drie jaar tijd (2009, 2010, 2011) werden 45 lokale besturen gescreend op lokaal amateurkunstenbeleid. De resultaten werden in 2012 gebundeld in de publicatie "De kunstzinnige vingerafdruk van je gemeente" om bevindingen en inspiratie te delen. De uitgave is bedoeld voor cultuurprofessionals, jeugdconsulenten en lokale beleidsvoerders. Uiteraard kunnen ook amateurkunstenaars en -verenigingen, adviesraden, provinciale besturen en Vlaamse actoren zich laten inspireren.