header handjes

Onderwijs

16 sleutelcompetenties vormen de basis van de nieuwe eindtermen in het onderwijs. 'Cultureel bewustzijn en culturele expressie' is daar één van. Er zijn tal van mogelijkheden om amateurkunsten binnen te brengen in het onderwijs:
  • scholen kunnen aan de slag met educatieve pakketten samengesteld door de landelijke amateurkunstenorganisaties
  • scholen kunnen lokale kunstenaars inschakelen voor een artistiek project en kunnen daar zelfs een subsidie voor krijgen via cultuurkuur.be (dynamoPROJECT)
  • scholen en academies kunnen samen projecten opzetten en daar een subsidie voor krijgen via kunstkuur
  • scholen kunnen werk maken van een brede visie op kunst en cultuur en deze structureel inbedden. Ken je cultuur in de spiegel al?
CANON Cultuurcel helpt bruggen bouwen tussen cultuur en onderwijs. CANON zet in op informatie, inspiratie en financiële ondersteuning.
School Photo By Ne Onbrand On Unsplash