header handjes

2024: Nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk: definitieve teksten

Hieronder kan je de definitieve teksten van het nieuwe decreet en bijbehorende documenten downloaden.

Lees hier het nieuwe decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk (2024). Het gaat in vanaf 1 april 2024.

Lees hier de Memorie van Toelichting bij het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (p. 3 - p. 67)

Deze tekst bevat in essentie een verantwoording van de bepalingen in het decreet, een juridische motivering en een verduidelijking van van kaders en begrippen.

Lees hier het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Deze tekst omvat specificaties over voorwaarden, criteria en procedures, regels voor toezicht en evaluatie en modaliteiten voor het toekennen en uitbetalen van subsidies.