header handjes

Het hobbelige parcours van het dossier verenigingswerk

Een belangenconflict en dus een standstill van 60 dagen. Dat is de stand van zaken van de bijklussaga van de federale regering. Het dossier verenigingswerk heeft sinds het Zomerakkoord in juli 2017 een hobbelig en allesbehalve verkwikkend verloop gekend. 


Gezond verstand?

December 2017, bijna kerstmis: politieke spelletjes, blokkades en koppigheid deden het dossier onbelast bijklussen (voor maximum 500 euro per maand) overwinteren. Intussen was het ook beland in een bad met negatieve adviezen: van o.a. de Raad van State, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor Vrijwilligers. Veel meningen en invalshoeken om de ontwerpwet te bekritiseren. 
Deathto Stock Meticulous 07

Diverse actoren, waaronder Sociare (klik hier voor hun info en standpunt) en ook De Federatie, pleitten op de valreep voor een eerbaar compromis
: laat de wet ingaan voor de sport- en amateurkunstensector en zorg voor voldoende overleg om op z'n minst de functielijst beter te laten aansluiten bij de realiteit op het terrein. Maar het lawaai van de politieke blokkade overstemde het gezond verstand. 

Belangenconflict

Het bijklussen zou pas ingaan op 20 februari in plaats van 1 januari 2018, want, zo luidde de communicatie, het was nuttig om nog te overleggen met de gemeenschappen. Zo geschiedde. Dat overleg mondde afgelopen vrijdag 19 januari uit in een move van Cocof, de Franse gemeenschapscommissie in Brussel: ze riepen een belangenconflict in met een vertraging tot gevolg van de bespreking in de Kamer met 60 dagen, een periode om eventueel tot een vergelijk te komen. Dit betekent hoe dan ook dat de datum 20 februari niet meer wordt gehaald, omdat de verdere behandeling van de wet pas ergens in maart opnieuw kan voortgaan.

Bijklussen.be

 “In opdracht van de regering heeft de RSZ de website “bijklussen.be” ontwikkeld”, zo deelt de federale overheidsdienst mee. Om vervolgens aan te geven dat de website voortdurend wordt aangepast aan de evolutie van de politieke besluitvorming. Je kan er lezen wat er allemaal kan en mag, tenminste als de wet in deze vorm wordt goedgekeurd, want voorlopig is het helder: van bijklussen is in de praktijk nog geen sprake.

Sociaal-culturele functies

De functielijst zoals die op de website staat is de meest recente, die ook rekening houdt met de besprekingen in de Commissie Sociale Zaken van de federale Kamer. Hieruit blijkt dat een drietal functies sowieso pas van start kan gaan vanaf 1 juli 2018 (in plaats van de eerder vooropgestelde, maar nu dus ook virtuele datum van 20 februari). Dit is relevant voor het sociaal-cultureel werk, omdat functie 9 er ook toe behoort. Dit is een rekbare functieomschrijving die het meewerken aan zowat alle sociaal-culturele initiatieven mogelijk maakt: persoon die actief is bij initiatieven van sociaal-cultureel volwassenenwerk, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en onroerend erfgoed, duurzame ontwikkelingssamenwerking of -educatie, culturele en artistieke organisaties “. Onze sector wordt verder nog expliciet vermeld bij de functie die administratieve klussen toelaat: Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van organisaties actief in de volgende sectoren: onroerend en cultureel erfgoed, jeugd, sport, inrichter van onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, natuurbescherming, sociaal-cultureel volwassenenwerk, cultuureducatie en kunst”. Deze functie zou dus sneller kunnen ingaan.
Ook andere functies hebben linken met onze sector zoals bijvoorbeeld de functie die de “Artistiek of kunsttechnisch begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector” beschrijft, maar ook de gids of publiekebegeleider in erfgoed/natuur (functie 6)".

Het blijft “een zootje”

De functielijst was én blijft “een zootje”, zoals we eerder al schreven, met vooral veel overlappingen. Maar een verdere behandeling van de wet is pas voor maart. Tenzij…. In ieder geval: we volgen de politieke ontwikkelingen op de voet en blijven reikhalzend uitkijken naar gezond verstand.

Volg de ontwikkelingen op de voet

Hannes Renglé en Dirk Verbist volgen de ontwikkelingen op de voet. Klik hier om hen te vinden. 

Meer informatie over hoe de RSZ uitleg geeft bij de (nog niet bestaande) wet, lees je op hun website.

Ga naar bijklussen.be