header handjes

Sound Track: nieuw kansentraject voor talentontwikkeling

Dat de overdracht van provinciale middelen naar de amateurkunstenorganisaties niet bepaald van een leien dakje verloopt, wisten we al langer. Uitzondering op de regel zijn de popconcours voor alle muziekgenres. Met ‘Sound Track’ lanceert Poppunt nu een uitgekiend podium- en kansentraject voor muzikanten. 

Van wedstrijd tot alomvattend traject 

Professionele coaching, bootcamps, showcases, studiotijd, … dat alles beloven Poppunt en partners aan artiesten die deelnemen aan Sound Track, het muzikale spoor voor talentontwikkeling.  De provinciale muziekwedstrijden behoren immers tot de voltooid verleden tijd. De financiële middelen werden overgeheveld en ingezet op een concept dat breder gaat dan voorheen. Zeg niet zomaar wedstrijd tegen Sound Track. Deze piste heeft namelijk meer oog voor persoonlijke begeleiding en nazorg, zowel op artistiek als op zakelijk vlak. 

De inschrijvingen zijn intussen gestart en lopen nog tot 28 juni 2019. Na preselecties en finalisten per regio, gaan in 2020 uiteindelijk 18 deelnemers door naar een langdurig vervolgtraject op maat. Dit procedé herhaalt zich daarna in 2021, 2023, enz. 

Muzikant Diversiteit

Registreren doe je online via vi.be

Wanneer volgt de rest? 

De Federatie is blij dat, na 'Buren bij Kunstenaars' in regie van KUNSTWERKT, ook dit traject voor talentontwikkeling right on track zit. We hopen vurig dat we snel hetzelfde kunnen zeggen van harmonieën en fanfares, toneelgroepen, dans, schrijvers, foto/film, folk & jazz en koren. Zij bereiden zich vanaf dit jaar voor op talentontwikkeling in de brede zin van het woord en kregen van de minister voor de opstart elk 25.000 euro toegekend. 

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke