header handjes

Bijkluswet aangepast

Dossier: Zakelijk en financieel

Onder meer op vraag van De Federatie beloofde de federale regering de wet rond het bijklussen, goedgekeurd op 5 juli, aan te passen. Op 12 november werden deze wijzigingen gepubliceerd. Zo werd de functielijst waarvoor het statuut van verenigingswerker in aanmerking komt aangepast op vraag van de sector.

Herstelwet gepubliceerd

Het statuut verenigingswerk is van kracht sinds 15 juli 2018. De aangifte was echter al mogelijk vanaf 8 juli en gebeurt digitaal via de website www.bijklussen.be waar de maatregel ook verder wordt toegelicht. Gelijklopend met de invoering werd ook een herstelwet voorbereid, die eind oktober werd gestemd en intussen werd gepubliceerd. Op vraag van de sector werd de functielijst waarvoor het statuut van verenigingswerk in aanmerking komt, aangepast. Zo stond er in de oorspronkelijke wet de zeer algemene functie ‘Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt: jeugdbeweging en speelpleinwerking’ die in de herstelwet wordt geschrapt.
Vrijwilligers

Functielijst aangepast

Hier een overzicht van de aanpassingen:
  • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector en in het onderwijs.
  • Hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector en in het onderwijs.
  • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector.
  • Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt.
  • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.
Vervolgens werd ook de mogelijkheid tot het verhogen van de maandvergoeding voor bepaalde sectoren en functies per Koninklijk Besluit voorzien. Voor de verhoging van het maandbedrag is er al een KB in voorbereiding dat voor onderstaande functies de maandgrens verhoogt van €500 naar €1000 euro. Het jaarmaximum blijft wel behouden. Tenslotte werd ook opgenomen om de wachtperiode van één jaar tussen tewerkstelling als werknemer en verenigingswerker niet van toepassing te maken in geval van de 25-dagen regeling. Voor alle andere dienstverleningsovereenkomsten geldt die wachtjaar van één jaar wel. Bijvoorbeeld wanneer je als organisatie met freelance lesgevers zou werken, kunnen zij dus pas ná één jaar aan de slag als verenigingswerker. Meer informatie hierover vind je op www.verenigingswerk.be en op de FAQ verenigingswerk van Sociare.