header handjes

Zakelijk en financieel

Bij het runnen van sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties komt heel wat kijken dat niet zozeer met de inhoudelijke focus van deze organisaties te maken heeft. De Federatie houdt daarom de zakelijke en financiële regelgeving die een impact heeft op haar sectoren in de gaten. Dat kan gaan over privacywetgeving maar evengoed over btw en fiscale attesten. We ijveren steevast voor meer financiële mogelijkheden en een minder complexe regelgeving. Sociaal-culturele organisaties zijn geen bedrijven of overheidsinstanties. Ze verdienen een eigen kader en aangepaste regelgeving. Zo krijgen ze meer tijd en middelen om zich te richten op hun maatschappelijke opdracht.
Hier bundelen we de belangrijkste artikels en updates.