Corona & cultuur: Wat zijn de huidige maatregelen? (Update 30 augustus 2021)

In dit artikel vertellen we meer over de actueel geldende coronamaatregelen. Onderaan het artikel vind je algemene uitleg over hoe de regels voor cultuur vastgelegd worden en over de ondersteuning die wij, samen met Socius, bieden via www.coronagids.be.

Op vrijdag 21 augustus kondigde het overlegcomité een hele reeks versoepelingen aan van de coronamaatregelen vanaf 1 september. Hieronder vind je alles terug, zoals weergegeven in het Ministerieel Besluit, het basisprotocol cultuur en het politiebesluit van Brussel.

Evenementen en georganiseerde activiteiten

De regels voor het organiseren van een evenement zijn anders dan die voor een groepsactiviteit. Een evenement onderscheidt zich van een groepsactiviteit doordat er een 'publiek' komt naar een evenement. Denk hierbij aan concerten, voorstellingen, lezingen, festivals... Aan georganiseerde activiteiten nemen mensen (vaak leden) deel aan een activiteit voor een beperkte groep. Denk hierbij dus aan typische verenigingsactiviteiten zoals workshops, repetities, bestuursvergaderingen, vormingen, wandelingen...

Welke regels moet je volgen bij het organiseren van een georganiseerde activiteit?

Alle beperkingen bij het organiseren van een activiteit vallen weg vanaf 1 september:
 • Mondmaskers dragen is niet meer verplicht, tenzij je op een in de wet bepaalde plek bent waar dit wel moet (bibliotheken, de voor publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve en recreatieve en de evenementensector, winkels, horecapersoneel en bij rondwandelen in horeca, handelsbeurzen, alle soorten markten waar meer dan 5000 personen tegelijkertijd aanwezig zijn)
 • Social distancing is niet meer verplicht.
 • Het hebben van een COVID-coördinator is wel nog verplicht zijn, zodat er steeds een aanspreekpunt is die zich bewust is van de geldende coronamaatregelen
 • Het maken van een risico-analyse, een draaiboek en bijhouden van deelnemerslijsten blijven sterk aangeraden. Zeker bij iets grotere activiteiten en zeker bij evenementen zorgen deze instrumenten ervoor dat je activiteit veilig, weldoordacht en goed georganiseerd kan plaatsvinden.
 • Het gebruik van het Covid Safe Ticket is niet toegelaten voor activiteiten (zie onder)

Welke regels moet je volgen bij het organiseren van een evenement?

Kleine evenementen
 • Minder dan 200 mensen publiek binnen of 400 mensen publiek buiten (die aantal verhogen naar respectievelijk 500 en 750 vanaf 1 oktober)
 • Het gaat om het maximum aantal mensen die tegelijkertijd aanwezig zijn, niet over het totaal aantal mensen dat je ontvangt op je evenement. Je moet in dat geval (van in- en uitloop bij een evenement) wel een goed systeem hebben om altijd te weten dat je de grens van 200/400 niet overschrijdt, mocht er controle komen.
 • Voor dergelijke kleine evenementen zijn er ook geen beperkingen meer, net zoals bij activiteiten
 • Bij kleine evenementen is het gebruik van het Covid Safe Ticket niet toegelaten
'Massa'-evenementen
 • Meer dan 200 mensen publiek binnen of 400 mensen publiek buiten (die aantal verhogen naar respectievelijk 500 en 750 vanaf 1 oktober)
 • Voor dergelijke grotere evenementen kan je kiezen uit 2 opties:
  • Ofwel werk je, net zoals vroeger, met CIRM en CERM
  • Ofwel werk je met het Covid Safe Ticket
CERM/CIRM
 • Gebruik je geen CST, dan moet je evenement een 'GO' krijgen van de CERM-tool. Je kan de CERM-tool, en het bijbehorend evenementenprotocol vinden op www.covideventriskmodel.be. Door middel van deze tool maak je meteen ook een goed draaiboek en de plannen die je nodig hebt om je evenement coronaveilig te organiseren. Ben je op zoek naar toegankelijke instrumenten om hier mee aan de slag te gaan? Ikorganiseer.be maakte ze voor jou!
 • Gebruik je geen CST dan zal de uitbater van de infrastructuur een CIRM-goedkeuring moeten hebben. Deze CIRM moet door de uitbater aangevraagd worden aan de lokale overheid. De lokale overheid mag zelf beslissen over deze toelating, zelfs al haalt je infrastructuur niet alle normen die door CIRM opgelegd worden. We raden daarom aan telkens met de lokale overheid in gesprek te gaan als je een CIRM-goedkeuring moet aanvragen.
Covid Safe Ticket (CST)
 • Je kan het covid safe ticket gebruiken om je evenement te laten plaatsvinden zonder afstand of mondmaskers.
 • Alle informatie over het gebruik van dit CST vind je op de website van het departement en op covidscan.be

Brussel

Brussel is voor een aantal zaken strenger dan de federale wetgeving:
 • Mondmaskers en social distancing blijven ten allen tijde verplicht, behalve op evenementen met CST
 • Horecamaatregelen en sluitingsuur (1u) voor evenementen, nachtwinkels en horeca blijven behouden
 • Brussel blijft telewerken aanmoedigen
 • Brussel moedigt sterk aan om CST te gebruiken bij het organiseren van evenementen

Andere relevante maatregelen

 • Activiteiten met kinderen en jongeren: Onze collega's van De Ambrassade volgen deze regelgeving en het protocol jeugd van nabij op. Op hun website vind je steeds de meest correcte informatie, we verwijzen dus graag naar hen voor deze regelgeving.
 • Op de werkvloer is er geen verplichting meer om telewerk te organiseren. In Vlaanderen wordt het zelfs niet meer aanbevolen, in Brussel nog wel. Je moet de werknemers wel goede informatie en instructies meegeven én de werkplaats op een coronaveilige manier inrichten. Gebruik hiervoor de Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op de werkvloer tegen te gaan.
20200429 Stoelen

Het basisprotocol cultuur

Voor de brede culturele sector is er een basisprotocol Cultuur, waarin de geldende maatregelen voor cultuur staan. Dit geeft voor onze sectoren steeds de correcte terugvalsbasis voor het organiseren van activiteiten en evenementen. Dit basisprotocol is niet het enige document dat de veilige heropstart in de cultuursector regelt. De ministeriële besluiten, genomen door het Overlegcomité, en de maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit dit basisprotocol.

Maatregelen rond de werkmethode van organisaties

Om ervoor te zorgen dat jij als begeleider of deelnemer op een veilige manier je groepsactiviteiten kan hernemen, stelden Socius en De Federatie een coronagids op met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, -initiatiefnemers als virologen. Op de website www.coronagids.be kan je de coronagids downloaden. Daar vind je ook ander ondersteunend materiaal en andere relevante gidsen (toerisme, sport, welzijn, jeugd, professionele kunsten…). Zo zal je zelf concrete richtlijnen kunnen uitwerken voor je groepsactiviteiten om de verdere verspreiding van COVID-19 helpen tegengaan. Sommige amateurkunstenorganisaties stellen zelf een leidraad op voor de opstart van hun lokale groepen. Die leidraad zoomt specifiek in op de maatregelen voor hun discipline. Ook die leidraden kan je downloaden op de website www.coronagids.be.
Ellen De Boeck Neem contact op met Ellen