header handjes

Corona & cultuur: Wat zijn de huidige maatregelen? (Update 8 maart 2022)

In dit artikel vertellen we meer over de actueel geldende coronamaatregelen.

Goed nieuws, vanaf maandag 7 maart 2022 gaan we naar code geel op de coronabarometer. Dit betekent dat we na 2 jaar corona-perikelen eindelijk weer voluit kunnen gaan. Het overlegcomité dat vrijdag 4 maart samenkwam besliste dat activiteiten zonder beperkingen kunnen georganiseerd worden.
De coronapas verdwijnt en mondmaskers zijn enkel nog verplicht op het openbaar vervoer en in zorginstellingen. Er wordt wel aangeraden om mondmaskers te dragen op drukke plaatsen, en voor medisch kwetsbare personen om een FFP2-masker te dragen (bij indooractiviteiten). Ook aandacht voor voldoende verluchting blijft zeker zinvol. Ondertussen is ook het nieuwe KB gepubliceerd en werd het Basisprotocol Cultuur aangepast. Het KB zal echter niet lang van kracht zijn (wellicht een week). De federale fase werd immers beëindigd waardoor het nu aan de regionale overheden is om verdere regelgeving te bepalen.

Coronabarometer

Er werd een coronabarometer goedgekeurd met 3 fasen (geel, oranje en rood). Afhankelijk van de fase in de pandemie/endemie waarin we ons bevinden of waar we naartoe evolueren wordt er geschakeld tussen de andere fasen. Aan de hand van een aantal parameters (aantal ziekenhuisopnames/dag, aantal ingenomen bedden op intensieve zorg, enz.) worden de fases afgebakend. De barometer houdt geen automatisme in. Elke schakeling tussen fasen moet voorafgegaan worden door een politieke beslissing (dus door een overlegcomité).
De barometer gaat uit van drie fasen in de pandemie: in de gele fase is de viruscirculatie en het ziekenhuissysteem beheersbaar, in de oranje fase is er meer druk op het zorgsysteem en dringen beperkende maatregelen zich op. De rode fase betekent een (hoog risico op) overbelasting van het gezondheidszorgsysteem. De barometer vertrekt van het principe dat er in elke fase van de pandemie activiteit mogelijk blijft (behalve als de samenleving in lockdown zou gaan). Er zijn barometers opgemaakt voor 3 soorten activiteiten:
 • vrijetijdsactiviteiten in groep (of ‘georganiseerde activiteiten')
 • publieksevenementen
 • horeca
Per barometer wordt de opdeling binnen en buiten gemaakt en daarbinnen dynamisch en niet-dynamisch (zittend). Een niet-dynamische activiteit is met een zittend publiek (dat passief (in stilte) toekijkt of iets actiever is (roepen, juichen, meezingen,…). Bij een dynamische activiteit staat het publiek recht, loopt rond, interageert sterk met elkaar. Een ‘vrijetijdsactiviteit in groep (het KB heeft het over ‘georganiseerde activiteiten’) is bijv. een bestuursvergadering, workshop, repetitie, sportactiviteit, ledenactiviteit, enz. Ze worden eerder georganiseerd voor een gesloten groep van deelnemers. Publieksactiviteiten’ zijn bijv. een theater-, film- of boekvoorstelling, lezing, studiedag, verenigingsevent, enz. Men spreekt er vooral van toeschouwers. In het KB van 27/01 worden ook regels voor ‘private evenementen’ vastgelegd. Maar dit gaat enkel over activiteiten in de privésfeer. Private evenementen zijn niet te verwarren met georganiseerde activiteiten van groepen in vrije tijd. Private evenementen zijn niet opgenomen in een barometer.

Wat betekent fase geel voor onze activiteiten?

Zowel vrijetijdsactiviteiten als publieksevenementen kunnen vanaf 7/3 doorgaan zonder beperkingen. De coronapas verdwijnt en enkel FFP2-mondmaskers blijven aangeraden voor medisch kwetsbare mensen. Daarnaast blijft het aanbevolen om aandacht te hebben voor een goede luchtkwaliteit en goede ventilatie. Het is nog even wachten op richtlijnen van de regio's i.v.m. CO2-meters en luchtventilatie.

CO2-meter?

Een CO2-meter geeft aan of de lucht in je lokaal nog OK is en kan dus een nuttig instrument zijn.​
  De gebruikte grenswaarden zijn: ​ - tot 900 ppm (lucht is ok) = de streefwaarde - tussen 900 ppm en 1200 ppm (lucht zuivering vanaf 1200ppm, aantal dlns.verminderen) - boven 1500 ppm = de limietwaarde
  • Het belangrijkste is dus de luchtventilatie! Regelmatig verluchten is noodzakelijk (of minder deelnemers in een kleine ruimte)!​
  • Als je een CO2-meter koopt is het belangrijk is dat je een degelijk toestel kiest (er is veel rommel op de markt). Scwitch heeft dit onderzocht en biedt je de kans om via een samenkoop een degelijk en goedkoper toestel te koepen. De samenaankoop CO2 meters van Scwitch loopt nog. ​


  Telewerk

  Telethuiswerk is niet meer verplicht. De FOD WASO heet een nieuwe Generieke Gids over hoe je veiligheid op het werk kan organiseren.

  Het basisprotocol cultuur

  Voor de brede culturele sector is er het basisprotocol Cultuur, waarin de geldende maatregelen voor cultuur staan. Dit geeft voor onze sectoren steeds de correcte terugvalsbasis voor het organiseren van activiteiten en evenementen. Dit basisprotocol is niet het enige document dat de veilige heropstart in de cultuursector regelt. De beslissingen, genomen door het Overlegcomité, KB's en de maatregelen die genomen zijn door de deelgewesten, provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit dit basisprotocol.
  Kristien Vermeersch Neem contact op met Kristien