header handjes

Inspiratiekit: lokaal verenigen tijdens en na coronatijden

13 maart 2020. Het normale leven viel onverwacht stil. “Blijf in uw kot” duurt veel langer dan we ooit hadden kunnen vermoeden. Eén jaar later leven we nog altijd in een semi-lockdown. Het fysieke verenigingsleven ligt stil. Lokale verenigingen schipperen tussen hoop en wanhoop, tussen koppig voortdoen en opgeven. Tot nader order overheersen de hoop en de creativiteit. Verenigingen behelpen zich, wringen zich in bochten om ‘hun mensen’, sociaal kwetsbaren en hun buurt niet los te laten. Wat gebeurt er als fysieke activiteiten stapsgewijs weer mogelijk worden? Als het ‘normale’ leven en verenigingsleven opnieuw kan starten? Geen mens die het kan voorspellen, maar business as usual is uitgesloten. Niet overal zal alles ‘vanzelf’ in de plooi vallen. Vrijwilligers zijn moe, twijfelen en botsen op nieuwe drempels. De komende maanden zal het alle hens aan dek zijn om verenigingen hun tweede adem te laten vinden. Om het vuur weer aan te wakkeren en iedereen aan boord te krijgen. Samenwerking tussen alle lokale actoren zal hier cruciaal zijn. Deze inspiratiekit wil al deze actoren inspireren en motiveren om samen werk te maken van deze lokale revival. Hij bevat aanknopingspunten om de wonden te likken die corona achterliet en om de draad langzaam maar zeker opnieuw op te pikken.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart