header handjes

De Doorstart: DE KEI vzw

Hoe verloopt de doorstart van organisaties na de coronajaren? Vandaag: de vrijwillige reisbegeleiders van DE KEI vzw.

DE KEI vzw geeft cursussen voor mensen vanaf 31 jaar met een licht verstandelijke beperking die stap voor stap willen bijleren. Ze organiseren voor diezelfde mensen ook begeleide vakanties in kleine groepjes. En wie begeleidt die vakanties? Vrijwilligers! In aanloop naar maar liefst 42 (!) zomervakanties deze zomer (“van Gent tot Lissabon”), start DE KEI vzw eind april de voorbereidingen voor hun vrijwilligers. Uit corona-overwegingen starten ze met inspiratiewandelingen waarbij de vrijwilligers een wandelparcours afleggen waarbij ze verschillende opdrachten voor de kiezen krijgen. Daarna volgt een reeks praktische workshops, zoals bijvoorbeeld over het bewaken van grenzen of het verschil tussen taken van vrijwilligers en van zorgkundigen. Dit alles gebeurt in kleinere groepen, net zoals de vakanties zelf waarbij telkens tussen de 7 à 10 mensen aan deelnemen, begeleid door 2 vrijwilligers.

Interesse om als vrijwilliger mee te gaan op dergelijke vakantie? Meld je dan aan of stel je vragen op vakantiewerking@dekei.be. Meer info op https://www.dekei.be/

DE KEI low res

foto: Sophie Nuytten

Dat ze bij DE KEI vzw hun vrijwilligers op handen dragen, bewijst onderstaande tekst. Geschreven door het vakantieteam naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger begin maart 2022.
Zoals elke zomer en winter organiseren we bij DE KEI vzw kleinschalige, inclusieve vakanties voor werkbekwame mensen met een licht mentale beperking. Maar… zonder onze vrijwilligers zijn er geen vakanties!
Elk jaar kunnen we rekenen op een enthousiaste, diverse groep mensen die hun tijd, energie en vooral liefde voor onze doelgroep gratis en voor niks inzetten.
Ze zijn er altijd met heel veel goesting en engagement op:
  • voorbereidings- en heiweedagen om samen met hun vakantiegroep uit te kijken naar maar ook om hun vakantie achteraf grondig te evalueren.
  • Inspiratieweekends om nieuwe inzichten te verwerven, te leren van elkaar, elkaar weer blij weer te zien, te discussiëren met… of te luisteren naar een boeiende gastspreker
  • Dossierbesprekingen om hun specifieke vakantieproject grondig voor te bereiden.
  • De vakantie zelf waar ze er 24 op 24 zijn voor hun vakantiegroepje en er een topvakantie van proberen te maken.
Ze zorgen er op vakantie voor dat het onze deelnemers aan niets ontbreekt: ze regelen hun medicatie, zorgen dat hun dieet opgevolgd blijft. Ze zorgen er samen voor dat de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigenheid van onze vakantiegangers de nodige ruimte krijgt.
Maar bovenal halen ze het onderste uit de kan om onze deelnemers een topvakantie te bieden waar ze samen op zoek gaan naar de nodige dosis vakantieplezier.
Ze scheppen een gezellig groepsgevoel en hebben ook oog hebben voor het culturele aspect van de vakantieplek. Dit alles in overleg met elkaar en met hun vakantiegroepje.
Maar… de afgelopen twee jaar stak covid-19 behoorlijke stokken in onze vakantiewielen. Het werd een heus gevecht met zelftests, PLF-formulieren, lockdowns, inreisdocumenten, mondmaskers, CO2-meters, barometers, richtlijnen,…
De Kei low res 2
Het werden zomers en winters van uitkijken naar en dan weer teleurstellen. Toch bleven onze vrijwilligers op post. Ze gingen mee de digitale snelweg op om via ZOOM kennis te maken met hun vakantiegroep, ze organiseerden dossierbesprekingen in de openlucht en maakten van de nood een deugd door er een ontbijtbespreking van te maken. Ze deden er alles aan om onze deelnemers een deugddoende, verdiende vakantie te bieden. Hun zenuwen werden danig op de proef gesteld en toch namen ze er al de extra administratie al fluitend bij. Het voelde soms als koorddansen zonder net, of samen een donkere tunnel in gaan met maar één zaklamp op zak. En toch: drempels werden weggewerkt, vrijwilligers namen er extra vergaderingen bij, ze kwamen een handje toesteken waar het kon en mocht, vakantiebestemmingen werden kritisch bekeken, de rek op de flexibiliteit werd getest en bij geannuleerde hotelvakanties in Spanje vertrokken ze met een even groot enthousiasme naar een vakantiehuisje waar je zelf moest koken in de Ardennen. Sommige vrijwilligers vielen gewoon in waar anderen het moeilijk hadden. We merken dat het nieuwe normaal stilaan zijn intrede doet. We kijken terug op twee woelige werkjaren. Maar… het zijn ook ‘leerjaren’ geweest waar veel positieve, nieuwe dingen gebeurd zijn!. Op digitaal vlak hebben zowel onze vrijwilligers als onze deelnemers grote stappen gezet. Maar niet iedereen had het even gemakkelijk met deze digidrempel. Daar werden oplossingen gezocht en mensen geholpen waar we konden. Op menselijk vlak werd het hart van onze vrijwilligers alleen maar groter en de dankbaarheid en het enthousiasme van onze doelgroep en hun familie en begeleiders merkbaar. Wij, de vakantiewerking en het vakantieteam van DE KEI vzw, nemen al deze grote en kleine overwinningen mee en zijn klaar voor een zomerseizoen waar we inzetten op zoveel mogelijk vakantieplezier.
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart