header handjes

Experten sociaal-cultureel volwassenenwerk gezocht voor nieuwe beoordelingsronde

Van het Davidsfonds over de Liga voor Mensenrechten tot Avansa Citizenne en Wisper en véle anderen. Eind 2024 dienen alle sociaal-culturele volwassenenorganisaties een beleidsplan in voor de beleidsperiode 2026 - 2030. In 2025 worden deze ambitieuze plannen vervolgens beoordeeld. Hiervoor is de Vlaamse Overheid op zoek naar inhoudelijke of zakelijke experten in het sociaal-cultureel volwassenenwerk of aanverwante sectoren. Ben je geïnteresseerd? Stel je meteen kandidaat via KIOSK. Kandideren kan tot 15 september 2024.

Beoordeling beleidsplannen 2026-2030

Eind dit jaar dienen sociaal-culturele volwassenenorganisaties een subsidieaanvraag (beleidsplan) in voor de volgende beleidsperiode van 5 jaar (2026-2030). Commissies bestaande uit externe experten en een expert van het Departement Cultuur, Jeugd en Media beoordelen deze plannen en geven advies aan de Vlaamse Regering. Deze beoordelingscommissies worden samengesteld uit een pool van experten, die door de minister van Cultuur benoemd worden. Voor de beoordelingsronde in 2025 is het departement Cultuur, Jeugd, Media op zoek naar bijkomende externe experten om deze pool te versterken.

Welke profielen worden gezocht?

Voor de samenstelling van elke commissie wordt er gezocht naar een mix van:
  • mensen met inhoudelijke expertise in het sociaal-cultureel volwassenenwerk of aanverwante sectoren
  • mensen met zakelijke expertise

Timing en vergoeding

Experten scw gezocht blauw
Het zwaartepunt van de beoordelingsronde ligt in de periode januari tot april 2025. De beoordelingscommissies komen in deze periode enkele keren samen voor de bespreking van de dossiers. Nieuwe commissieleden krijgen de nodige opleiding en omkadering. Als commissielid kan je aanspraak maken op een vergoeding voor deelname aan de vergaderingen, een vervoersonkostenvergoeding en een vergoeding voor het maken van een schriftelijke voorbereiding.

Interesse? Stel je kandidaat!

Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan deze beoordelingsronde? Stel je dan kandidaat via KIOSK. Maak een nieuw dossier aan en kies voor de dienst ‘Sociaal-cultureel volwassenenwerk: benoeming als lid van de pool van experten voor het decreet Sociaal-cultureel Volwassenenwerk’. Je hebt tijd om te kandideren tot 15 september 2024. Eind oktober verneem je of je door de minister benoemd bent als expert en of je deel uitmaakt van een commissie. Heb je nog vragen? Aarzel niet om het team Sociaal-cultureel en Bovenlokaal van het departement CJM te contacteren via sociaalcultureel@vlaanderen.be of via het nummer 02 553 42 27.