header handjes

Nieuw: krijg een financiële boost voor je bovenlokaal klein cultuurproject

1 maart is in zicht. Voor het eerst kan je een subsidie aanvragen als ‘kleinschalig bovenlokaal cultuurproject’. Er ligt 25.000 euro voor je klaar als je plan de gemeentegrenzen overstijgt en je minstens met 1 partner samenwerkt. Met deze nieuwe projectlijn wil de minister ook kleinere, minder geprofessionaliseerde spelers stimuleren om bovenlokaal te denken en doen. Ga ervoor!

Vertel het voort

Ken je lokale afdelingen die graag wat ambitieuzer uit de hoek komen en over muurtjes heen kijken? Is er een vzw in je buurt die verbindend samenwerkt? Leent jouw artistiek project zich tot een bovenlokale uitdaging? Communiceer deze laagdrempelige subsidielijn dan zeker door. Ook sociaal-cultureel werk en amateurkunsten kunnen het bovenlokale cultuurlandschap mee vorm en kleur geven!

Voor wie?

(Kleine) vzw’s en lokale besturen uit heel Vlaanderen* of tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, gelinkt aan kunsten, cultureel erfgoed, circus, amateurkunsten en sociaal-cultureel werk. Die een project voor ogen hebben met een cultureel doel (want ook jeugdactoren komen in aanmerking). Je project duurt maximum een jaar en is helemaal nieuw, of bevat innovatieve elementen ten opzichte van wat je organisatie vandaag al doet. Een extra nood dus die je aanpakt, bovenop het bestaande. Je werkt samen met partner(s) uit de cultuursector of daarbuiten en hebt uitstraling voorbij de eigen gemeentegrens. Om in aanmerking te komen krijg je geen andere subsidie van het Departement Cultuur, Jeugd, Media. Zorg wel dat je begroting in evenwicht is en het totale kostenplaatje niet meer dan 75.000 euro bedraagt, waarvan 25.000 euro mogelijks door de overheid wordt betaald.

*In deze overgangsmaatregel maakt je vestigingsplaats niets uit. Ook als je niet tot een intergemeentelijk samenwerkingsverband cultuur behoort, maak je kans. Dat is niet zo in het toekomstige, hernieuwde decreet. Maar laat dat criterium nu dus geen spelbreker zijn.

Atelier project

Wie beoordeelt?

Minister Jambon beslist op advies van zijn administratie. Op 1 mei weten we welke projecten zijn goedgekeurd. Die aanvragers kunnen vanaf 1 juli starten, voor de duur van 1 jaar. Ben je nog niet klaar voor de indienronde van maart? Geen nood. Op 1 september is er weer een kans.
Laat je idee niet te lang liggen. Je aanvraag verloopt immers via KIOSK, het e-loket voor subsidieaanvragen waarvoor voorafgaande registratie nodig is en een verplicht modelformulier op je wacht. Verder streeft men naar zo min mogelijk dossierlast. Na afloop is een eindverslag uiteraard wel nodig.
Dit biedt oplossingen voor projecten die louter met vrijwilligers werken
Minister Jambon

Laat je helpen

OP/TIL helpt je projectideeën concreet vorm te geven. Je kan bij het steunpunt terecht voor info, advies op maat, grote of kleine vragen. Zie hier hun tips in een notendop: Vraag in 4 stappen subsidies aan voor jouw bovenlokaal cultuurproject

Waar komt dit vandaan?

In 2019 ging het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking van start. De Vlaamse overheid reikt subsidies uit voor bovenlokale cultuurprojecten. Meer dan 200 bovenlokale cultuurprojecten zetten sinds 2020 samenwerkingen op, over de grenzen van gemeenten, sectoren en disciplines heen. Maar door de veelheid aan criteria en hoge verwachtingen bleven vele vrijwilligers en kleine initiatieven op hun honger zitten. Met deze maatregel komt Minister Jambon de roep van o.a. onze sectoren tegemoet.

Ontdek deze nieuwe projectlijn op de website van het departement.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke