header handjes

Even je aandacht voor deze (project)oproepen!

In dit artikeltje verzamelen we nog een paar interessante (project)oproepen.  'de Verenigde Verenigingen' wil het middenveld op de kaart zetten, de KBS en de Vlaamse Gemeenschap stellen projectmiddelen ter beschikking en wie een participatieproject wil indienen kan voor meer informatie terecht in een P-Kaffee.

'de Verenigde Verenigingen' vraagt jouw input!

Veranderende werelden ‘de Verenigde Verenigingen’, UGent, Vooruit en Knack organiseren in de loop van maart en april debatten over "Veranderende werelden”. Onderwerpen van gesprek zijn polarisering (6 maart), discriminatie (27 maart) en verbinding (24 april). Klik op de links voor meer info! In elk panelgesprek zit minstens één middenvelder. 'de Verenigde Verenigingen' lanceren bij deze een oproep om hen inhoudelijke insteken te geven. Momenteel sprokkelen ze beeldmateriaal voor de compilatiefilmpjes die deze avonden openen. Ze zijn op zoek naar getuigenissen/quotes van middenvelders die antwoorden op vragen zoals:
  • (Hoe) herkent u POLARISERING/DISCRIMINATIE/VERBINDING in uw organisatie/werking?
  • Hoe pakt uw organisatie POLARISERING/DISCRIMINATIE/VERBINDING aan (intern, maar vooral ook in de samenleving)?
  • Wat is volgens uw organisatie de grootste uitdaging op vlak van POLARISERING/DISCRIMINATIE/VERBINDING?
Laat je kennen! de Verenigde Verenigingen’ wil het werk van de vele middenveldorganisaties in Vlaanderen en Brussel op een positieve manier in beeld brengen. Ze willen hun rol en betekenis in de samenleving in de spots zetten. Ze willen aan beleidsmakers en publieke opinie tonen dat tal van organisaties en werkingen mensen verenigen rond maatschappelijke thema’s, mensen versterken en opkomen voor een betere samenleving. We willen tonen dat ze op die manier de samenleving permanent inspireren en vernieuwen. En in aanloop naar de verkiezingen willen ze aan beleidsmakers duidelijk maken wat al die organisaties en werkingen van hen verwachten. Daarom boksten ze een korte vragenfiche in elkaar - ze invullen duurt ongeveer 10 minuutjes. Ze geven alle inzendingen vanaf eind april 2018 een plek op onze geplande verkiezingssite. Gewoon doen dus!  Meer info? Neem contact op met 'de Verenigde Verenigingen'.

Nieuwe oproep “Buurten op den Buiten” gelanceerd

Met de oproep “Buurten op den Buiten” ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners. 
“Buurten op den Buiten” richt zich niet tot de stedelijke centra, maar wel tot meer landelijke gemeenten, deelgemeenten of gehuchten. 
In het kader van deze oproep kunnen burgers (feitelijke verenigingen), vzw’s, overheidsactoren, enz. tot 5.000 euro financiële steun aanvragen om een project uit te voeren dat de sociale cohesie versterkt. Meer informatie over de oproep (timing, selectiecriteria, …) vind je hier.

P-Kaffee

Plan je een subsidieaanvraag voor een participatieproject binnen het Participatiedecreet? Er is een deadline op 1 augustus 2018. Om tot een goed projectvoorstel te komen investeer je best wat tijd. Alles start met degelijke informatie en uitwisseling. Daarom organiseert Demos samen met FARO en Heemkunde Vlaanderen een P-kaffee op dinsdag 13 maart 2018 in Mechelen. Alle vzw's (in oprichting) met plannen voor een participatieproject zijn welkom! Alle info vind je hier!

Oproep voor culturele samenwerkingsprojecten tussen Vlaamse Gemeenschap en Hauts-de-France

De Noord-Franse regio, Hauts-de-France, en de Vlaamse Gemeenschap hebben een overeenkomst ondertekend voor culturele samenwerking. Daaraan wordt nu een projectoproep gekoppeld voor bilaterale samenwerkingsprojecten in de brede kunst- en cultuursector. Tot 1 april 2018 kunnen aanvragen voor bilaterale samenwerkingsprojecten worden ingediend, voor culturele en artistieke projecten die plaatsvinden tussen september 2018 en augustus 2019. Samenwerkingen moeten bestaan uit minstens twee partners, één uit elke regio, en moeten volledig nieuw of voldoende vernieuwend zijn binnen een reeds bestaande samenwerking. Projecten moeten de uitwisseling en mobiliteit bevorderen van culturele actoren en publiek uit beide regio’s aantrekken. Extra positief zijn projecten die opkomend talent alle kansen bieden. Projectaanvragers kunnen een eenmalige subsidie krijgen van 5.000 of 10.000 euro  die wordt gefinancierd vanuit beide regio’s. Dien je subsidieaanvraag in uiterlijk op 1 april 2018. Meer informatie, het reglement en het aanvraagformulier vind je op https://cjsm.be/cultuur/samenwerkingHautsdeFrance.