header handjes

Open Brief: organisaties zien politieke bemoeienis toenemen

Naar aanleiding van een extra screening door de minister van cultuur, kropen enkele sociaal-culturele organisaties in de pen. Hun open brief werd op 10 november gepubliceerd in Knack. Intussen werd die door 170 maatschappelijke organisaties en 384 individuen onderschreven en dat aantal blijft groeien.

Naar aanleiding van de communicatie van enkele sociaal-culturele organisaties over de oorlog in het Midden-Oosten liet minister Jambon in het Vlaams parlement weten dat hij alle gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties extra laat screenen op het naleven van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Bij een groot aantal maatschappelijke organisaties en honderden individuen raakte dit een gevoelige snaar. Uit het grote aantal ondertekenaars van de Open Brief blijkt dat de tendensen die men schetst breed herkenbaar zijn.
We roepen politici, partijvoorzitters en opiniemakers op om te stoppen met verdachtmakingen en het ondergraven van de autonomie en de kritische rol van het maatschappelijk middenveld. Die toxische sfeerschepping dreigt de democratie zelf aan te tasten. Dat is zeer zorgelijk. En in niemands belang.
Open Brief
Bart Verhaeghe Neem contact op met Bart