header handjes

Pas toegekende projectsubsidies bovenlokaal cultuurwerk

In de vierde ronde bovenlokale cultuurprojecten werden 75 dossiers ingediend. Minister van cultuur Jan Jambon besliste deze keer om 24 projecten te ondersteunen voor een totaalbedrag van 1.837.443 euro.

4 op een rij

Midden november vorig jaar dienden 75 cultuur- en jeugdactoren of openbare besturen een aanvraag in voor een bovenlokaal cultuurproject. Aanvragers die een goedkeuring krijgen, kunnen bij de start van de zomervakantie (1 juli 2021) hun plannen tot volle ontwikkeling brengen. 24 aanvragers zijn bij de gelukkigen. Wanneer we de cijfers van deze vierde ronde bekijken (= tweede indienronde 2020, oftewel toegekende projectsubsidie 2021 ronde 2), springen deze zaken in het oog:
  • Het aantal aanvragen daalt ronde na ronde: van 155 (ronde 1) over 137 (ronde 2) naar 89 (ronde 3) tot 75 (ronde 4).
  • Het algemene 'slaagpercentage' schommelde van 22% (ronde 1) over 20% (ronde 2) naar 43% (ronde 3) en 'iets daar tussenin' bij deze ronde 4, nl. 32%.
  • Professionele kunsten zijn voor de 4de keer op rij koploper wat aantal ingediende projecten betreft.
  • Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten zijn opnieuw vaker partner of beoogde doelgroep dan hoofdindiener van een projectaanvraag.
  • Jonge participanten zijn in deze ronde alvast sterk aanwezig.
  • De toegekende bedragen situeren zich allemaal onder de grens van 150.000 euro; op 1 uitschieter na van circa 280.000 euro. Drie projecten bevinden zich aan het andere uiteinde van het continuüm rond de 10.000 euro subsidie.
  • Deze keer ook opvallende veel goedgekeurde projecten in West-Vlaanderen: 10 op 24.
  • Bekijk verder de analyse van OP/TIL.
20210429grafiek bovenlokaal
Voor vzw's die geen personeel in dienst hebben, is en blijft het moeilijk om een waardevol idee uit te werken tot een volwaardige projectaanvraag... De redenen zijn divers, leerden we uit eigen bevragingen. Dit decreet kent te veel en te hoge voorwaarden, het gegeven 'bovenlokaal' roept veel vraagtekens op, de ondersteuning is niet altijd op maat van kleine organisaties en de lange duur van de gezondheidscrisis heeft zichtbaar een nefast effect op samenwerkingsverbanden en bijhorende toekomstplannen. De volledige lijst met goedgekeurde projecten vind je hier.

De zomer komt eraan

“Voor aanvang van de zomer”, kondigde Minister-president Jan Jambon al meermaals de evaluatie van het decreet bovenlokaal cultuurwerk aan. Er wordt aan gewerkt, achter de schermen. Zowel de administratie als OP/TIL maken momenteel een evaluatie. De Federatie rekent stilaan op publieke resultaten. Want indienronde 5 & 6 komen er snel aan. Het zou meer dan fijn zijn, als de beoordeling van de volgende lichting bovenlokale projecten vanuit een bijgevijlde regelgeving kan vertrekken.

Staat 15 mei al in je agenda? Bovenlokale projecten die starten tussen 1 januari en 31 december 2022 moeten voor die datum ingediend zijn via KIOSK. Lees de voorwaarden en procedure nog eens na op de site van de Vlaamse overheid. Op de webstek van OP/TIL vind je bijkomende tips en goede raad.

Elke Verhaeghe Neem contact op met Elke